2018 yılı açlık ve yoksulluk sınırı ile asgari ücret

Bir okurumuzun sorusunu özetliyorum: son oylarında gazetelerde açlık ve yoksulluk sınırları ile ilgili haberler çıktı. Bu haberlerde belirtilenlere göre asgari ücretle çalışan biz işçilere verilen ücretler bu rakamların çok altında. Neden asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı altında belirleniyor?

Okurumuzun özünde yakınma içeren sorusunu yanıtlamadan önce daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi konu ile ilgili tanımları açıklamayalım.

Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır.

Açlık sınırı: Bir insanın yaşabilmesi için alması gereken en az gıda için harcadığı paradır.

Yoksulluk sınırı: Kişinin gıda ve gıda dışı harcamaları yani barınma, ulaşım, sağlık, eğitim v.b. gibi insani gereksinmeler için yapması gereken harcamaların parasal tutarı olarak tanımlanabilir ve buna en az geçim sınırı da denir.

BU GÜNKÜ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak yapılan araştırmaların sonuçları her ay basına ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunun yanında Türk-İş tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre eşi çalışmayan 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin asgari ücret üzerinden aylık 2018 yılında 228,32 TL asgari geçim indirimi dâhil aldığı ücret ile açlık ve yoksulluk sınırlarına ilişkin rakamlar aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/AY)

Haziran/2018 Temmuz/2018 Ağustos/2018 Eylül/2018
Asgari Ücreti 1.629.23 1.629.23 1.629.23 1.629.23
Açlık Sınırı 1.714.00 1.738.00 1.812.00 1.893.00
Yoksulluk Sınırı 5.584.00 5.662.00 5.904.00 6.167.00

Tabloya bakıldığında 4 kişilik bir ailenin 2018/Haziran ayındaki açlık sınırı asgari ücretin net tutarının üzerinde aylık 1.714,00 TL iken bir önceki aya göre Temmuz ayında 24,00 TL, Ağustos ayında 74,00 TL, Eylül ayında 81,00 TL artmıştır.

Aynı ailenin yoksulluk sınırına bakacak olursak; 2018/Haziran ayında 5.584,00 TL olan sınır Temmuz ayında 78,00 TL artarak 5.662,00 TL, Ağustos ayında 242,00 TL artarak 5.904,00 TL, Eylül ayında 263,00 TL artarak 6.167,00 TL olmuştur. Esasında yaz aylarında enflasyon artışının sebze ve meyve fiyatlarına bağlı olarak düşmesi gerekirken Ağustos ve Eylül aylarında artması da anlamlıdır.

YA ASGARİ ÜCRET


4857 sayılı İş Yasası uyarınca işçiler için 2017 ve 2018 yıllarında geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan asgari ücretlerin eşi çalışmayan 2 çocuklu bir aile için, asgari geçim indirimleri de dâhil aylık net tutarları 2017 yılında 1.444.06 TL ve 2018 yılında 1.629,23 TL olup, artış tutarı da 185,17 TL’dır.

Bu rakamlar yukarıdaki tablo ile karşılaştırıldığında gerek 2017 ve gerekse 2018 yılı için belirlenen asgari ücretlerin eşi çalışmayan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırlarının altında olduğu görülmektedir ve buna göre de okurumuz haklıdır.
YORUM EKLE

banner92