Türkiye’de ilk zamanlar haftalık, haftada iki, üç ya da dört, beş gün, daha ileriki zamanlarda ise her gün yayımlanmaya başlanmış olan gazetelerde şiirlere, öykü, roman, piyeslere, makale ve eleştirilere yer verilmesi okuyucuların edebiyatla daha çok ilgilenmelerine aracı olmuştur.

1940’lı yılların en çok okunan Ulus, Cumhuriyet, Tan, Vatan, Tanin gibi gazeteler, her ne değin siyasal haberlere ağırlık verseler de kültüre, sanata, edebiyata dair haberlerle sanat yazılarına da yer vermişlerdi.

Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde 'Fikirler', 'Sanat ve Hayat', 'Tetkik ve Tenkid', 'Sanata Dair', 'Kültür Bahisleri', 'Kültür Davaları', 'Sanat ve Hakikat' gibi başlıklarla Fikret Adil, Burhan Toprak, Behçet Kemal Çağlar, Mustafa Şekip Tunç, Celaleddin Ezine, Elif Naci, Nurullah Berk gibi dönemin öne çıkan aydınları, sanatçıları kültür, sanata ilişkin konuları kaleme almışlardı.

***

Cumhuriyet Gazetesi'nin çıkışından bugüne dek çok sayıda edebiyatçı yazarları eksik olmamıştır. Zekeriya Sertel, Yakup Kadri, Ziya Gökalp, Aka Gündüz, Reşat Ekrem Koçu, Ahmet Rasim, Peyami Safa, Ahmet Refik, İsmail Habip, Cenap Şahabettin, Vedat Nedim Tör, Halit Ziya Uşaklıgil, Cevat Fehmi Başkut, Mümtaz Faik, Fuad Köprülü, Halit Fahri Ozansoy…

Daha sonraki zamanlarda Melih Cevdet Anday, Mehmet Kemal, Şükran Kurdakul, İlhan Berk, Bedri Baykam, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Özdemir İnce, Sevgi Özel, Adnan Binyazar, Vecdi Sayar, Selmi  Andak, Turgay Fişekçi, Deniz Kavukçuoğlu, Öner Yağcı, Feridun Andaç, Eren Aysan…

Evrensel Gazetesi'nde Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer, Ahmet Say, Cengiz Bektaş, Mıgırdiç Margosyan…

Birgün Gazetesi'nde Attila Aşut, Zeynep Altıok Akatlı, Haydar Ergülen, Vecdi Sayar, Sevin Okyay, Güray Öz…

Bugün artık izlenmez duruma gelen, yandaş Hürriyet Gazetesi'ni terk etmeyen yazarlardan  Doğan Hızlan’ı atlamak olanaklı değil. Karar Gazetesi'nde Ömer Erdem, Beşir Ayvazoğlu adlarına rastlıyorum.

***

Ülkemizin hemen her yerinde yayımlanan yere gazetelerde de kuşkusuz çok sayıda sanata, edebiyata değinen yazın emekçileri var. Bunları bu köşeye sığdırmam olanaklı değil. 50 yıla yakın süredir yaşadığım İzmir’in günlük gazetelerinde de çok sayıda yazın, sanatçı dostum yazılarıyla sanatın, edebiyatın nabzını tutarlar. İlkses Gazetesi’nde İlhan Soytürk, “Söz Demi” köşesinde sanata, edebiyata, kültüre, kitaba değin yazılarla ilgi görüyor. Yenigün Gazetesi’nde nicedir kitabın, edebiyatın, dilin izninde bir yazın emekçisi Bekir Yurdakul… Suat Uygun Yayınları’nda Genel Yayın Yönetmeni, Cumhuriyet Gazetesi Kitap ekinde çocuk yazınına ilişkin tanıtım yazıları ilgiyle izleniyor.

Yenigün’de Yaşar Ürük, Bedri Karayağmurlar, Gamze Gürel, Salim Çetin de ilgiyle, beğeniyle izlenen yazarlardan…

İzgazete’ye bakarsak; Haluk Şahin, Aydoğan Yavaşlı açlarıyla buluşuyoruz.

Peki 9 Eylül’de kimler var? Okan Yüksel, Suat Çağlayan, Oğuz Tümbaş, Haluk Işık, Vecdi Sayar, Atilla Köprülüoğlu…

Ben sanat, yazın, kültür, kitap odaklı yazılarıyla ulusal ya da yerel gazetelerin köşelerinde yer alan tüm dostlarımı sevgiyle, ilgiyle, beğeniyle izliyorum.