Şiirimizin temel taşlarından biridir, Orhan Veli Kanık! Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’la birlikte (Nurullah Ataç’ın da desteklediği) Garipçiler ya da Birinci Yeni şiir akımının merkezinde bulunan isimdir.

Bu üçlü, 1 Ocak 1949’da, isim babası Sabahattin Eyüboğlu olan Yaprak adında bir dergi çıkarmaya başlar! Mahmut Dikerdem’in parasal desteğiyle çıkarılan dergi, ne yazık ki 28 sayı çıktıktan sonra 15 Haziran 1950’de kapanır.

‘YAPRAK’TA NE YAZMIŞ?

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimleri büyük bir üstünlükle Demokrat Parti kazanınca, Yaprak dergisinde Orhan Veli bir yazı kaleme almış. O seçimlerin öncesinde CHP’nin, ‘dindar’ oyları toplama hayaline kapılarak yaptığı ilkesizliklerden rahatsız olan Orhan Veli, seçimlerin ardından “Seçimler Bitti” başlığıyla bir yazı yazmış Yaprak dergisinde. Yazı şöyle;

“Seçimler bitti. Demokrat Parti, Halk Partisini korkunç bir bozguna uğrattı. Oysaki Halk Partisi, halkı kazanacağını umarak, fikirleriyle, prensiplerinden son zamanlarda ne fedakarlıklar etmişti; Bütün yayınlarına göz yumulan din dergileri, okullara konan din dersleri, yeniden açılan İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip kursları, türbeler, şahsi sermayeye sağlanan imtiyazlar, her türlü irticaa tanınan haklar…
Hiçbiri, hiçbiri kar etmedi.
Zavallı Halk Partisi!” 
14 Mayıs 1950 seçimlerinin hemen ertesi günü Orhan Veli’nin yazdığı bu yazıyı sadece dikkatinize sunmak istedim! Altında bir şey aramayın!!!

DÖNELİM ŞİİR YANINA

“Garip” akımı, 1940’lı yıllarda serbest şiirin büyük ilgi görmesiyle ortaya çıktı. Bu üç şair, ölçüsüz ve uyaksız olarak yazdıkları şiirlerini Garip adlı kitapta topladılar. Günlük konuşma dilini, halk şiirinden de yararlanarak şiire uygulamaya çalışan Garipçiler’de mecaz, süs veya yapaylık yoktu. Onun yerine şiirlerinde duyguları öne çıkarıyor ve yaşama sevincine yer vermeye çalışıyorlardı. 
Düz yazılarından birinde, “Yanlış işler görenler bile, o işleri memleket sevgisiyle gördüklerine inanırlar!” diyerek siyasetçilere sitem eden Orhan Veli, 1950 seçimlerinden altı ay sonra 14 Kasım 1950’de, henüz 36 yaşında yaşamını yitirdi. 
Genç şairleri okuyan ve onlara yön vermeye çalışan bir aydındı, Orhan Veli. Bir yazısına Mehmed Kemal’in,“Birinci Kilometre” adlı kitabından aldığı “Mahalle” adlı şiirini koymuştu.
“Bu mahalle beni bilir
Babamı adımı işimi
Sabah kalkışımı akşam gelişimi
En güzel kızını bana vermiştir”
Sonunda da, “Mehmed Kemal’in, mahallenin en güzel kızıyla mesut olmasını dileriz,” diye bitirmişti yazısını…
Orhan Veli çok genç yaşında ölmeseydi, şiirleri yanı sıra kim bilir ne etkili siyasal eleştiriler yazacaktı!
Ve elbette başı dertten kurtulmayacaktı!