Karbon vergisi

Dünyanın ve Türkiye 'nin geleceği için iklim değişikliklerinin durdurulması ve ısı yükselişinin önlenmesi için ülkeler kadar bireylere de önemli özveriler düşüyor.
Ülkeler, bu konuda Kyota ve Paris iklim değişiklerine yönelik anlaşmalarda kabul ettikleri
önlemleri zaman geçirmeden uygulamaya koymalıdırlar.

Bunun yanı sıra bireyler, belediyeler ve bölgesel yapılar buna katkı vermelidirler.
Karbon vergisi bunlardan birisidir.

İsveç, Norveç, Hollanda gibi ülkelerin yanı sıra Oregon, Washington, Montreal gibi eyalet ve bölgelerde uygulanan bu vergi, ısı artışını sınırladığı gibi iklim değişikliklerinin olumsuz gelişmelerini de önleyecek bir uygulamadır.
Bu uygulamaya Türkiye’de İzmir ve Ege’den başlamak, çocuk ve torunlarımıza daha yaşanabilir
bir yaşam bırakmanın ilk adımı olabilir.

YORUM EKLE