Günümüzde iletişim yaşamı sürdürebilmek için en önemli araçlardan biri. Kişi, yer, mekan, konu ne olursa olsun iyi ve sağlıklı bir iletişim kuramadığınız takdirde başarı ve amacınıza ulaşabilme şansınız “YOK” denecek kadar az oluyor.

Günlük yaşantınızda, iş ve sosyal yaşantınızın kalitesinde, aşk hayatınızda bile iletişim kurma becerinizin etkin bir yeri vardır. Sadece günlük yaşantınızda değil yerel ve uluslar arası ilişkilerde, bilimde, yeni açılım ve atılımlarınızda da iletişim temel faktör olarak ortaya çıkıyor.
Genel Başkanı ve kadrosu değişen CHP, yerel seçimdeki başarı sonrası Başkanının söylemleri ile yeni bir arayışın içersinde olduğu izlenimini veriyor. Bu yeterli mi, bana göre değil. CHP her şeyden önce çağın ve günün koşullarına göre Atatürk ilkeleri üzerine oturttuğu siyasal konumunu belirlemeli, halkın bunu algılaması için söylem ve yöntemleri ilk önce kendi içerisinde benimsemeli ve sindirmeli. Bu siyasi sınırlar içersinde revize edeceği program ve tüzüğü ile Türkiye’ye siyasi, ekonomik, sosyal yaşam, dış politika açılarından nasıl bakıyor, bunlardaki olumlu gelişmeler için ne öneriyor, akademik değil halkın anlayacağı bir dille açıklamalı. Bunu yaparken, “Ben bilirim” anlayışını bir tarafa bırakarak halkın istemlerine kulak verip “Biz biliriz” anlayışını ortaya koymalı.
Bunları yapabilmek için sağlam ve tabana dayalı bir örgüt yapısı gerekiyor. Ancak görünen o kişi an için böyle bir örgüt yapısı yok. Onun için öncelikle delegelerin değil partililerin seçeceği bir örgüt kurulmalı, “Sen beni seç, ben de seni seçeyim’’ yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Bu yapı seçimlerde aday belirlemede etkin olmalı, aday seçimlerini belirli bir kota dışında genel başkan ve dar bir çevreye bırakılmamalıdır.
Ancak böyle bir yapılanma partinin hedef ve yaklaşımlarını kamuoyuna aktarabilir, bu iletişimi kurabilir. Yoksa bugünkü gibi Genel Başkan ve birkaç yönetici hariç halka ve seçmene karşı duyarsız, telefonlarına ve istemlerine yanıt vermeyen bu kadrolarla CHP, kendini anlatamaz, halkta karşılığını bulamaz hedeflediği iktidarın hayallerinin altında kalır.
Sağlam bir örgüt yapısı halkla iletişimi sağlayarak partiyi iktidara taşıyacak tek unsurdur.