Siyasette son gelişmeler herkesi alt üst etti. Meral Akşener’in beklenmedik hareketini yorumlayanlar, bunun mantık süzgecinden geçirilmeden yapıldığını ve onun gibi bir siyasetçi için bu durumun kabul edilemez olduğunu söylüyorlar.

Bu hareketin bir tür siyasi intihar olduğunu söyleyenler de az değil.

Sizlere iki ilginç konudan söz etmek istiyorum:

Biri, intihar eden bir kişinin cebinden çıkan kağıtta yazanlar…

Diğeri ise, genellikle birarada bulunan SADİST ve MAZOŞİST kişiliklerin (SADO-MAZOŞİZM) ne anlama geldiği…

THOMAS DOYLE’UNYAZISI

“Çektiğim diş ağrısını saymazsak, aslında hiçbir nedeni yok!”

Biliyoruz! San Fransisco’daki Golden Gate Köprüsü, intihar etmek isteyenler için bir çekim noktasıdır. Köprü açıldığından beri 1300’den fazla insan buradan atlayarak yaşamına son vermiş!

Bunlardan biri de 49 yaşındaki John Thomas Doyle! 

Adamın kimliği önemli değil ama intihar etmeden önce yazarak cebine koyduğu kağıda yazdıkları hiçbir zaman unutulmadı, bundan sonra da unutulmayacak gibi.

Çünkü herkes, yaşamına kıyan bir kişinin yaptığına haklı bir gerekçe arar. İnsanı ruhsal olarak köşeye sıkıştıran birçok nedenin intihar nedeni olabileceği düşünülürken Doyle, yazdığı yazıda herkesi ters köşeye yatırıyor:

“Çektiğim diş ağrısını saymazsak, aslında hiçbir nedeni yok!”

Meral Akşener’in Altılı Masa’yı terk ederek bir tür siyasi intihar ettiğini düşünenler, işin altında ağır bir duygusal yük olduğunu söyleyedursunlar, Doyle’un cebinden çıkan sözler, durumun hiç de böyle olmayabileceğini gösteriyor.

Kaldı ki, sağlıklı bir psikolojinin bir kişiyi hiçbir zaman intihara götürmeyeceğini ya da götürmemesi gerektiğini söyleyen Camus, Sisifos Söylenişi’nde şunları söylüyor;

“Hayat aslında yaşamaya değmeyecek kadar saçmadır! Bununla birlikte yaşamak gerekir!”

SADO-MAZOŞİZM

Karşısındaki kişiye acı vermek ve eziyet etmekten hoşlanan kişiye Sadist…

Kendisine ruhsal ya da fiziksel olarak eziyet edilmesinden hoşlanan kişiye de Mazoşist denir!

Bu iki olayın genellikle birarada olduğu bilinir ve bu kişilere Sado-Mazoşist denir.

Özellikle de mazoşizmin bir alt dalı olan Narsistik Sado-Mazoşizmin, siyasetçiler arasında çok görüldüğünden söz edenler de var.

   

KENDİNE YÖNELİK SALDIRGANLIK

Keşke Doyle, San Fransisco Köprüsü’nden aşağı kendisini değil, cebindeki kağıdı atsaydı! 

Ve keşke Meral Hanım, “Batsın bu dünya!” demeden önce, Camus’nün “…Her şeye karşın yaşamak gerekir!” sözlerine uysaydı.

İpleri koparmanın en kolay olduğu yaşam alanı siyasettir. Bu nedenledir ki, gerçek siyasetçiler ‘refleks’ hareket ve konuşmalardan uzak dururlar ve “Akıl Süzgeci” denen olayı kullanmak için 24 saat beklerler.