Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Sorunları giderek artıyor hekimlerimizin.

Sorunlara değinmeden önce tarihine bakalım.

14 Mart Tıp Bayramı modern tıp eğitiminin başladığı 1919 yılında kutlanmaya başladı. O yıllarda Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.

***

Gelelim bu güne... Ne yazık ki çalışmak için yurt dışına gitmek için ilk 9 ayda 1938 doktor zorunlu olan belgeleri almak Türk Tabipler Birliği'ne başvurdu. Geçmiş yıllara bakacak olursak son 10 yılda önemli bir artış görünmektedir. Bunun görgü-bilgi arttırmak amacında tetikleyen başka sebepleri var.Doktora uygulanan şiddet tabii hızını kesmiyor.

Türk Tabipler Birliği Konseyi üyesi Doktor Onur Naci Karahancı, doktorların Avrupa’ya gitmek istediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Genelde en iyiyi ve en ucuz çalışanı seçen Avrupa ülkelerine yönelik göç yaşanıyor. Bunun nedenlerine baktığımızda, ilk neden olarak özgürlük, daha iyi yaşam kalitesi beklentisi ortaya çıkıyor. 2021'de göç eden doktor sayısında baktığımızda bunun bin 405 kişi olduğunu görüyoruz. Bu da son 10 yıllık bir süreçte yaşadığımız göçün 28 kat daha fazlası. Eskiden yeni mezunlar ve pratisyen hekimler gitmeyi tercih ederken, şimdi bu rakamın en çarpıcı verilerinden biri, gidenlerin yarısından fazlasının uzman hekim olması.”

***

İstanbul Üniversitesi’nde görevli ekonomist ve araştırmacı Enes Özkan doktorların yurt dışına itme arzusundaki en önemli nedenin ekonomik sorunlar olduğunu belirterek, enflasyonun aslında beyin göçü ile doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti. Sonuçta Tıp Bayramı gelirken dağ gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Plansız programsız şişirilen kontenjanlar sonucu amfilerde yer bulamayan öğrenciler, fakülteden mezun olup da eline diplomayı alamayan hekimlerimiz, bin 900 lira emekli maaşına layık görülen hekim mi? Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, demokratik yasal hak çerçevesinde özlük hakkını aramaya çalıştığı için soruşturma ile tehdit edilen hekim mi? Süper Mario Bros gibi para kazanmak için puan peşinde koşturulan hekim mi? Kutlanacak nice 14 Martlara diyelim. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın dostlar.