Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan temel haklarda ne kadar ileri gittiğimizi anımsamakta yarar var:

·      Her çocuk, kendisinin ya da ailesinin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ya da başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın bu haklara sahiptir (aynen bizde olduğu gibi!).

·      Çocuk, özel olarak korunur; yasalar ve başka yollarla sağlıklı ve normal biçimde, özgürlük ve saygınlık koşullarında, bedensel, zihinsel, ahlaki, manevi ve toplumsal olarak gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve kolaylıklardan yararlanır (nerdee… dediğinizi duyar gibi oluyorum. Duymamış olayım!)

·      Çocuğun, yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve sağlık hizmetlerine hakkı vardır (ister inanın, ister inanmayın!)

·      Çocuğa, genel kültürünü geliştirmeye yarayacak ve eşitlik temeli üzerinde, yeteneklerini, yargı gücünü, manevi ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına olanak sağlayacak bir eğitim verilir (bizde, kültür ve sanat derslerinin müfredatta ‘yok’ düzeyine indirilmesi tam da bu amaca hizmet etmek içindir!)

·      Çocuğun, uygun bir yaş sınırına ulaşmadan önce çalışmasına izin verilmez (bizde her yaş uygundur!)

·      Çocuk, ırk, din ve herhangi bir ayrımcılığı besleyen uygulamalardan korunur. Anlayış, hoşgörü ve halklar arasında dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ruhuyla, güç ve yetkilerini insanlığın hizmetine sunması gerektiği bilinciyle yetiştirilir (bizde, bu gibi tehlikeli düşüncelere karşı uyanık olma bilinciyle yetiştirilir… İster beğenin, ister beğenmeyin!

***

Geride bıraktığımız hafta içinde, 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü’nü de aynı bilinç ve coşku içinde kutladık. (Dünya birinciliğini Çin’e, Rusya’ya bırakacak değiliz ya!). Bu hafta da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ve 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü kutlayacağız... Öğretmenlerin gelir düzeyi Avrupa ortalamasının çok altındaymış, her yıl biraz daha yoksullaşıyormuşuz; kadına yönelik şiddette Avrupa birinciliği bizdeymiş… Bu sözlere sakın ha kanmayın... Bunları yayanlar vatan hainleri!  Dünya liderini kıskananlar!