VGM Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 29 Mayıs 2024 ile 9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

VGM Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şarttır. Başvuru yapan adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel ve özel niteliklere sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Filipinler'deki Cuyo Bölgesinde 5,4 Büyüklüğünde Deprem Filipinler'deki Cuyo Bölgesinde 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmaları ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmaları (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar) gerekmektedir.

Sağlık Şartları ve Diğer Gereklilikler

Adayların, görevini yapmaya engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı problemi bulunmamalıdır. Atanmaya hak kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecektir. Özellikle koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir:

  • Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  • Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  • Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
  • Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
  • Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermelidir.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmalı ve başvuru yapacağı pozisyon ile aynı ünvanlı 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmalıdır.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereği, daha önceki sözleşmelerinde fesih veya yenilememe durumları bulunmamalıdır.

Gerçeğe aykırı belge verenler, eksik evrak sunanlar veya belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sözleşmeleri iptal edilecektir.

Editör: Kazim Bozkurt