Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Durusu Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 267, 269, 270, 271, 272, 322 ve 323  nolu bölme içerisinde kalan ve 46,27 Ha alanı bulunan Fındıkdere B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllık süre ile kapalı zarf teklif usulü kullanma hakkının kiraya verilmesi işi,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Açık İhale (Kapalı Teklif) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlik kriterleri ile istenilen belgeler

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

 Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek ).

Detaylar için tıklayınız.