9 EYLÜL - Gazetelere verdiği ilanla 79 firmayı uyaran İzmir Vergi Dairesi Müdürlüğü, “Vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ile ceza ihbarnamesi ve ödeme emirleri, firmaların bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemedi. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde vergi dairesine müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. Bir ayın sonra müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler içinse 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.