banner112
banner111

Şirket: Batabilirim Devlet: Parasını ver

Firmaların iflas etmeden önce alacaklılarla anlaşma yolu aradığı konkordato sürecini başlatmanın maliyeti 68 bin ila 120 bin TL arasında değişirken avukat, güvence raporu ve dosya hazırlama işlemleriyle 'kurtarılma' maliyeti 250 bin lirayı buluyor.

Şirket: Batabilirim Devlet: Parasını ver

Özel/Murat ERVİN
Artan döviz kuru, hammadde temini ve enerji maliyetleri nedeniyle firmalar, maliyet hesabı yapmakta zorlanırken, bu hesabın altından kalkamayan şirketler ise iflastan önceki son çıkış olan konkordato ilamı için mahkemelerin yolunu tutuyor. Şirketin alacaklılarıyla bir araya gelip bu borcunun bir kısmının silinmesi ve de borcun vadesinin uzatılmasını istediği anlaşma yolu hem şirketi çalışmayı sürdürerek iflas etmesinden kurtarabiliyor hem de alacaklının borcunun bir kısmından feragat etmesiyle uzun yıllar sürebilecek mahkemeye süreçlerine girmeden parasını tahsil etmesini sağlıyor. Konkordato sürecinde firmanın, alacaklılarıyla görüşüp bu konuda anlaştığını belgelemesiyle Ticaret veya Asliye Hukuk mahkemelerinin yolunu tutuyor.

8 FARKLI ÖDEME
Fakat mahkeme süreci başlamadan önce parası olmayan ve bu yüzden 'iflas edebilirim' feryadı atan firmadan çeşitli adlar altında 68 bin liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkan ücretleri ilgili yerlere yatırmasını istiyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren Konkordato Gider Avansı Tarifesi tebliğine göre iflas öncesi son çırpınışlarını yapan firmadan tebligat giderleri, Ticaret ve Sicil Gazetesi ilan, Resmi Gazete'de yayımlanacak ilan, bilirkişi ücreti, konkordato komiseri maaşı, 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti ve iflas masrafları için yaklaşık 68 bin TL para yatırması isteniyor. Mahkemenin bilirkişi sayısını veya konkordato komiseri sayısını artırmasına göre bu fiyat da artırıyor. Sırf iflas gideri için bile 20 bin lira isteniyor. Yani 20 bin lirası olmayan şirketin iflas işlemi bile başlatılamıyor. Eğer bu paraları yatırabilirseniz atanacak konkordato komiseri sizin işletmenizi kurtarıp kurtaramayacağınızı inceleyerek raporunu mahkemeye sunuyor.

250 BİNİ GEÇEBİLİYOR
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, bu konuların Oda içinde de zaman zaman gündeme gelip konuşulduğunu ifade etti. Zengin, “Yaptığımız istişarelerde konkordato dosyasının hazırlanması, makul güvence raporu ve avukatlık ücreti hariç olmak üzere diğer rakamlar aşağı yukarı sizin de 68 bin – 120 bin TL aralığında. Ama dosya hazırlanması, güvence raporu ve avukatlık ücretiyle birlikte bu rakam 200-250 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca müteselsil sorumluluğu dolayısıyla şirket ortak ve yetkililerinin de konkordato talebi olabiliyor buna göre de rakamlar daha da artıyor” ifadelerini kullandı. 

YANINDA DİĞERLERİNİ DE GÖTÜRÜYOR
Bedri Sertel (CHP İzmir Milletvekili-İşadamı): Hiç bir şirket ne iflas etmek ne de konkordato için kurulur. Fakat son yıllarda konkordato ve iflas süreçleri hızla çoğalmaya başladı. Ekonomi yönetilemediğinden dolayı sermaye sıkıntısı, pazar sıkıntısı çeken, üstüne üstlük birbiri ardına yapılan zamlar sonucu firmalar kendilerine nefes alma yolu arıyor. Bunlardan biri de konkordato. Bugüne kadar konkordato ücretleri bu kadar çok değildi fakat şimdi oldukça arttı. Fakat bu da kurtuluş değil. Konkordato yapan ve iflas eden şirketler hem yanlarında çalışanları hem de taşeron olarak hizmet aldığı, mal aldığı şirketleri de iflasa ve kokordatoya sürüklüyor. Konkordato ücret tarifesinin de güncellenmesiyle hükümet aslında, “Biz iflas noktasına geldik, Türkiye'yi de iflas ettiriyoruz. İflas edenin de yanında olamayız. Bu ücretleri ödemeyenlerin de konkordato ve iflasını kabul etmiyoruz” demektir. Eskiden Anadolu Kaplanları, Anadolu Aslanları denilen sanayiciler hükümet tarafından Anadolu'nun kedileri haline getirildi. Kendisii aslan olan iktidar, o kedileri bile yer halde.

250 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
a) Tebligat gideri 38 TL ila 47.5 TL arasında değişiyor. Şirket, borçlu olduğu 20 firmaya bu tebligatı yapacaksa 38 TL x 20 firma = 760 TL eder. Mahkeme bunun 3 katının yani 2220 TL'nin yatırılmasını istiyor.
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 770TL
c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı (Ortalama 2500 TL x 7 kez = 17500 TL)
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti (50 x 31 TL = 1550 TL)
d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı (290 TL x 3 = 870 TL). Eğer 2 bilirkişi istenirse bu rakam 1740 TL olur.
e) Konkordato komiseri için 5000 TL x 5 ay = 25000 TL (Eğer 3 komiser atanırsa 75000 TL olur)
f) Diğer iş ve işlemler için 500 TL
g) İflasa tabi olanlar yönünden 20.000 TL iflas gideri
Bunlara ek olarak konkordato dosyasının hazırlanması, makul güvence raporu ve avukatlık ücretiyle birlikte genel toplam 200 bin ila 250 bin TL arasında değişiyor.

YORUM EKLE