DİSK,'İş güvenliği tedbirleri alınmadığı için işçiler ölüyor'

DİSK,'İş güvenliği tedbirleri alınmadığı için işçiler ölüyor'
DİSK Genel Başkan Kani Beko, Sakarya Hendek'te tarım işçilerinin yaşamlarını kazanmak için çıktıkları yolda yaşamlarını kaybettiklerine dikkat çekerek, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için insanlarımızı yitirmeye devam ediyoruz" uyarısında bulundu.

Beko, DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesiyle en az 7 işçinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin de yaralandığını anımsatarak, "60 lira yevmiye için açık römorklarda tıka basa taşınan bu insanlarımız, yaşamlarını kazanmak için çıktıkları yolda yaşamlarını kaybettiler. Öncelikle, ölen işçi kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi ve ekledi:

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için insanlarımızı yitirmeye devam ediyoruz. 2017 yılının ilk 7 ayında en az 1,119 işçiyi iş cinayetlerinde yitirdik.

"2016 yılının aynı döneminde 1049, 2015 yılının aynı döneminde ise 971 işçi iş cinayetlerinde can vermişti.

"Giderek artan cinayetlere dair sorumluluk alması gerekenler, halkın can güvenliğini sağlamakla yükümlü olanlardır.

"İş cinayetlerini durdurmak için emek ve meslek örgütlerinin, bilimin ve aklın işaret ettiği önlemlere kulaklarını tıkayanlar, sermayenin karını insandan, yaşamdan ve her türlü değerden önemli görenler, giderek artan cinayetlerin sorumluluğunu üzerlerinden atamazlar.

"Traktör römorkunda işçi taşınırken gerçekleşen bir olaya 'kaza' demek, konuyu 'fıtrat' diyerek geçiştirmek mümkün değildir; Sakarya'da yaşanan açıkça bir katliamdır."

İki yıl önce Manisa Gölmarmara'da ve öncesinde Isparta Yalvaç'ta da benzer olayların yaşandığına işaret eden Beko, DİSK'in bu konuda alınmasını önerdiği önlemleri şöyle sıraladı:

• Mevsimlik işçiler sosyal güvenlik şemsiyesi içine alınmalıdır.

• Dayılık/komisyonculuk/aracılık/elçilik adı altında sürdürülen işçi simsarlığına, Özel İstidam Büroları ile yasallık kazandırılmamalıdır. Tarım işçileri İŞKUR'da kayıt altına alınarak kamusal hizmet alanından yararlanmaları sağlanmalıdır.

• İşveren niteliğine haiz olanların aracılarla iş yapması yasaklanmalı ve kurumsal kayıt altında işçi istihdamı sağlanmasına dair bir düzenleme yapılmalıdır.

• Çalışma saatleri yasaların belirlediği günlük çalışma saatlerine çekilmelidir.

• Ulaşım, barınma ve sağlık ile ilgili koşulları insana yaraşır hale getirilmelidir.

• Mevsimlik tarım işçilerinin ücret düzeyi yaşanabilir bir düzeye çekilmelidir.

• Mevsimlik tarım işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının düzelmesi için gerekli düzenlemelerin hızla yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

• Mevsimlik tarım işçileri için sendikal örgütlenme konusu en önemli sorunlardan biridir. İşçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerini ifade edecekleri örgütlenmelerin önünü açacak düzenlemeler hızla yapılmalıdır.

ILO istatistiklerine göre de iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden madencilik ve inşaat sektörünün ardından en tehlikeli sektör tarım sektörü iken, Türkiye'de "iş cinayetlerinde ölen her 5 işçiden birinin tarım işçisi" olduğuna dikkat çeken Beko, "Bu gerçekler ortadayken hiçbir uyarıyı dikkate almayanlar, tarım işçilerinin yüzde 80'inden fazlasının sigortasız çalışmasına izleyici kalanlar dökülen işçi kanının sorumlusudur" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar sonucunda tarımda yaşanan yıkım, bu alandaki cinayetleri tetiklemektedir.

"Mülksüzleştirilen, yoksullaştırılan köylüler artık emeklerini satmak zorunda kalmakta, ucuz iş gücü haline gelmektedir. Köylülerimiz, üç kuruş için ya madenlerde ya yollarda ölmektedir.

"Fındıkta da üreticiler, yoksullaştırma ve mülksüzleştirme baskısını en ağır biçimde yaşamaktadır. Türkiye dünya fındık ticaretinin dörtte üçünü gerçekleştirirken, üreticilerin ve işçilerin sürekli kaybetmesi manidardır.

"Fiskobirliğin kapatılması, devlet desteğinin son bulması ile fındıkla geçimini sağlayan milyonların kaderi uluslararası tekellerin insafına bırakılmıştır.

"Yerli ve milli olduklarını iddia edenlerin döneminde, piyasayı uluslararası gıda tekelleri kontrol altına almış, fındık üreticileri bahçelerini satacak noktaya gelmiştir.

"Dün açıklanan maliyeti bile karşılamayan fındık fiyatları, aynı politikaların bir devamı niteliğindedir.

Küçük fındık üreticilerini yok eden ve fındık işçilerine düşük maliyetle ölümüne çalışmayı dayatan politikaların sahipleri bellidir ve yaşanan trajedinin sorumluları olarak tarihe adları yazılmıştır."
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2017, 14:14
YORUM EKLE

banner97

banner96