“ Uygarlık bir durum değil bir devrimdir; bir liman değil bir yolculuktır.” Arnold Toybee

Sevgili okuyucular,

Rahmetli Aziz Nesin ‘ Bu milletin yüzde 65’i aptaldır ‘ sözünü ilk

duyduğumda heyecanlanmış ve bayağı da kızmıştım. Ama zamanla öfkemi

yenip, milletin kimler tarafından, nasıl yönetildiğini ve ülkenin içinde

bulunduğu duruma karşı milletin sessiz kalışını düşündüğümde bu sözün

gerçeği yansıttığını kavradım hatta ‘ Aptalların yüzdesini az bile söylemiş’

diye düşündüm. İşte Aziz Nesin’in ifade ettiği o aptallar Halifelikle

yönetilme gibi hayaller kurmaktalar.

Eğer Mustafa Kemal Atatürk işgalci emperyalistlerle savaşıp ülkeyi

kurtarmamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmamış olsaydı, bilime-

ilime önem vermemiş olsaydı bugün ortalıkta demokrasiden, insan

haklarından, düşünce-ifade özgürlüğünden, müslümanlıktan-dinden-

imandan bahsedebilecek insanların varlığı mümkün olacak mıydı acaba?..

Bakınız M.Kemal Atatürk ne diyor; Dünyada her şey için, uygarlık için,

başarı için en doğru yol gösterici bilim ve tekniktir. Bilim ve teknik dışında

bir yol gösterici aramak aymazlıktır, cahilliktir, sapıklıktır.

……

BİLGİ-İLİM ÖNEMLİDİR

Hz. Muhammed, ‘ İlim-bilgi uzakta Çin de de olsa gidip öğrenin ‘ demesine

rağmen bilgiden-ilimden uzak kalmış cahiller, kendileri gibi cahil, islâmı

sadece çıkar ve saltanat için kullanan bir takım hocaların-imamların dizleri

önünde çökerek, onların anlatıklarıyla İslâmı öğrendiklerini sanırlar.

Bu cahiller Çanakkale ve Kurtuluş savaşları öncesi ülkenin ve milletin içine

düştüğü felaketleri bilmediklerinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran

Atatürk’e ve O’nun kurduğu çağdaş, laik cumhuriyet rejimine karşı çıkmayı

da bir yerde müslüman olmanın gereği gibi bir düşünmekteler ki bu çok

büyük bir hatadır.

…….

EŞEKLERİN ARASINDA NE İŞİN VAR?

Bazı kimseler belki bilmezler, tarihimizde çeşitli lâkaplarla anılan meşhur

kişiler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Sadrazam Öküz Mehmet Paşa’dır.

Bir sefer sırasında dinlenmek için ovada çadırlar kurulur ve Öküz Mehmet

Paşa yardımcılarını çadırına çağırıp seferle ilgili fikirlerini almak ister.

Bu sırada ortalıkta dolaşan bir öküz çadırın kapısının önüne gelir ve

böğürür. Öküzün bu böğürmesi üzerine Paşanın lâkabını bilen yardımcılar

gülüşürler. Bu gülüşmeler karşısında Öküz Mehmet Paşa yardımcılarına

şunları söyler;

“- Öküz bize bakıp böğürdüğünde ne söyledi biliyor musunuz? Ama siz

anlamazsınız. Ben onun soyundan olduğum için dilini anladım. Öküz bana ‘

sen bizim cinsimizden uslu, sevimli bir hayvansın. Senin bu eşeklerin

arasında ne işin var !... ’

Her ne kadar bu bir hikaye olsa da gerçekleri bir yerde yansıtabilen yönü

var. Çünkü Atatürk’ün bize emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik bir

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin verdiği rahatlık bazılarına batıyor..

Aptallardan ve Eşeklerden oluşan bir güruh takımının arasında uslu uslu

duruyor ve ses çıkarmıyoruz..