Elini Çabuk Tutan 7.500 TL Ödemesini Alacak! Elini Çabuk Tutan 7.500 TL Ödemesini Alacak!

 Oluşturulan Tüzük ve Bildiri metni oy birliği ile kabul edilerek imza altına alındı.
Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül açıklamasında, "Derneklerimiz ve öğrenci topluluklarımız yıl içerisinde çeşitli çalışmalar, proje ve etkinlikler ortaya koymaktadır. İlgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak adına yapılacak etkinliklerde ortak istişare kültürünü oluşturmak öncelikli hedefimiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle ; Sevinci ve Kederi bir olan iki kardeş Ülkenin gençleri arasında ki bağın güçlenmesine katkı sunabilmek ve bu kapsamda ki çalışmalarda bütünsellik sağlamaktır" dedi. 

Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) adına konuşan Temsilci Fatih Solmaz ise" Ümummilli Lider Haydar Aliyev'in, 'Bir Millet İki Devlet' şiarından hareketle, ortak amaç doğrultusunda birliktelik oluşturmak ve birlikte çalışmak, Türkiye de öğrenim gören talebelerimizle tanışmak ortak çalışmalarda bulunmak, sosyal ve kültürel etkileşime katkı sağlamak için girişimde bulunduk" dedi.
Programa gözlemci olarak Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu adına katılım sağlayan üye dernek Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı  İsmail Aydın bulundu. Atılan imzalar ile kurucu yönetim kurulu oy birliği ile oluşturuldu.

Kaynak: igf