Savaştan kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırına sığındı Savaştan kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırına sığındı


Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki 20 yerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri nedir?


Arazi toplulaştırması, tarım arazilerinin küçük, parçalı, dağınık ve düzensiz olmasından kaynaklanan sorunları gidermek, tarımsal üretimi artırmak, tarım işletmelerinin ekonomik büyüklüğünü sağlamak, tarımsal altyapıyı iyileştirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Arazi toplulaştırması ile tarım arazileri yeniden düzenlenir, her parsel yola ve suya kavuşturulur, işletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azaltılır, modern tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaştırılır.

Tarla içi geliştirme hizmetleri, arazi toplulaştırması yapılan alanlarda, tarımsal üretim koşullarını iyileştirmek, tarımsal altyapıyı tamamlamak, toprak koruma ve erozyonla mücadele etmek, tarımsal çevreyi korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan hizmetlerdir. Tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, tarla içi yollar, sulama ve drenaj kanalları, toprak ıslahı, toprak tesviyesi, toprak analizi, gübreleme, zirai mücadele, fidan dikimi, ağaçlandırma, mera ıslahı, hayvan içme suyu, hayvan barınakları, tarımsal depolama ve işleme tesisleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

Tekirdağ Muratlı’da hangi yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak?


Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Cumhurbaşkanı kararı ile arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına onay verilen yerler, 13/11/2023 tarihli ve 7779 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki listede belirtilmiştir. Bu yerler şunlardır:

Arzulu Mahallesi
Aşağısevindikli Mahallesi
Aydınköy Mahallesi
Balabanlı Mahallesi
Ballıhoca Mahallesi
Çevrimkaya Mahallesi
Fatih Mahallesi
Hanoğlu Mahallesi
İnanlı Mahallesi
İstiklal (Kurtpınar) Mahallesi
Kepenekli Mahallesi
Kirkkepenekli Mahallesi
Muradiye Mahallesi
Müsellim Mahallesi
Turan (Kazımdirik) Mahallesi
Yavaşça Mahallesi
Yeşilsırt Mahallesi
Yukarısevindikli Mahallesi
Yukarısırt Mahallesi
Yurtbekler Mahallesi

Kaynak: HABER MERKEZİ