'Sağlık sistemi iflas etmiştir'

İzmir Tabip Odası, yaptığı basın açıklamasıyla sağlıkçıların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Sağlık sistemi iflas etmiştir” dedi.

'Sağlık sistemi iflas etmiştir'

İzmir Tabip Odası yaptığı basın açıklamasında, sağlıkçıların yaşadığı zorlukları dile getirdi. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, meydana gelen değişimlerin, sağlık sistemini iflas ettirdiğini söyledi. Kaynak, “Son 20 yıldır sağlıkta dönüşüm programı adı altında Türkiye’deki sağlık sisteminde çok ciddi değişimler meydana geldi fakat geldiğimiz noktada hem bu sağlık politikasının birçok görevi de iflas etmekte olduğunu görüyoruz. Başta hekimler ve diğer sağlık personeli olmak üzere bu sistem içerisinde çok büyük hak kaybına ve zarara uğramış olduğunu sağlık çalışanlarının çok büyük kayıplara uğramış olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle emeğimiz sömürülmediği ve gelecek kaygısı olmadan bilimsel ve etik ilkeler içerisinde halk sağlığını önceleyen sağlık sisteminde hekimlik yapmak istiyoruz” dedi.

'Bedel ağır oldu'

Basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Neoliberal politikaların sağlıkta çöküşü getiren Sağlıkta Dönüşüm Projesi, acımasızlığı ile sağlık çalışanlarını tüketerek olumsuzluklarını toplumun kılcal damarlarına dek yaydı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin terk edildiği, sağlık hizmetlerinde basamaklandırmanın kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık talebi üzerine kurulan sistem toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini derinden sarstı. COVID-19 pandemisi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve salgınların önlenemeyeceğini göstermiş, tüm dünyada ekonomik öncelikler temelinde yönetilen salgının bedeli ağır olmuştur” dedi.

Sanal kuyruklar oluştu

Sanal kuyrukların oluştuğunu ifade eden Yüksel, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin ancak yüzde 5,7’ini oluşturmuş, salgında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilmiştir. Bu bütçede halk sağlığı, salgınla etkili mücadele, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında iyileştirme yoktur. 'Artık hastane önünde kuyruklar oluşmayacak' diye övünenler aylarca randevu alamayan yurttaşları evlerinde, telefon hatlarının ucunda, bilgisayar ekranlarında sanal kuyruklara yerleştirmiştir. Sanal kuyruklar 5 dakikada bir randevu verilerek, hekimler bir günde 100’den fazla hasta bakmaya zorlanarak çözülmeyeceği gibi, insanların erişemedikleri sağlığın bedeli daha fazla başvuru, daha uzun kuyruklar ve sonunda sağlıkta daha da katmerlenen şiddet olacaktır.”

YORUM EKLE