Ebeler ve hemşireler haklarını istiyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir şubesi Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı ve hafta boyunca yapılacak etkinliklerin takvimini paylaştı.

Ebeler ve hemşireler haklarını istiyor

SES İzmir Şubesi’nin Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla yayınladığı basın açıklamasında, hemşirelik ve ebeliğin insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkat çekilere, “İki meslekte günümüzde tarihsel bağlamından kopartılarak özerk ve özgün yapısı yok edilmeye, değersizleştirilmeye ve meslek olarak dahi ifade edilmeyerek görünmez kılınmaya çalışılmaktadır” denildi. Yapılan açıklamada mesleki etiketin cinsiyetçi ayrımlara takıldığı vurgulanarak, “Geçmişten bugüne ataerkil zihniyetin kadın üzerindeki baskısı ve kadın emeğini görünmez kılma çabaları, hemşirelik ve ebelik mesleğinde de bu bağlamda görülmeli ve mücadele edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Acil eylem planı yok!

Küresel pandemi ile mücadelede en ön safta sağlık emekçilerinin olduğuna dikkat çeken açıklamada, “Acil eylem planları olmadığı için sağlık emekçileri birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Zaten yıllardır sağlık alanında ihtiyaç dahilinde yeteri kadar ebe ve hemşire istihdam edilmemiş ve az kişi ile çok iş yapılmaya çalışılmıştır. Personel eksikliğinden kaynaklı covid -19 bulaş risk grubu altında bulunan sağlık emekçilerine diğer kamu çalışanlarına verilen izinler dahi verilmemiş ve yoğun çalışma temposuna girilmiştir.  Pandeminin uzun yıllar süreceği ön görülerek ebe ve hemşire mesleğinde ki personel açığı derhal güvenceli istihtamla giderilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs meslek hastalığı sayılsın

SES İzmir Şubesinin yaptığı açıklamanın devamında koronavirüs (covid- 19) salgınının sağlık çalışanlarında görülmesi halinde bir meslek hastalığı sayılması gerektiği dile getirilerek, “Ebe ve hemşireler bulaş riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde haftalardır evlerinden, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalmaları, yaşamlarının altüst olmasının yanı sıra çocuklarından, eşlerinden, ana-babalarından uzakta olmanın psikolojik travmasını da yaşamaktadırlar. Hal böyleyken bütün sağlık emekçilerinde olduğu gibi ebe ve hemşireler fiili hizmet süresi zammına dönük çıkartılan uyduruk, derde deva olmayan yasadan yani yıpranma payından hak ettiği kadar faydalanamamaktadır. Bu yasanın derhal geri çekilmesi bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayacak, fiili çalışma şartını kaldırılarak 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesini istiyoruz. Yıllardır ebe ve hemşire olarak mücadele ettiğimiz taleplerden biri olan 3600 ek gösterge hakkımızı seçim propagandası yaparak, oyalayarak zamana bırakarak vazgeçmemiz beklenmektedir. Oysa ki hakkımız olan 3600 ek göstergesinde ısrarcı ve kararlıyız. Bu hakkın tüm sağlık ve sosyal hizmet iş koluna bütünlüklü olarak verilmeli.  Ve en düşük ek gösterge 3600’den başlatılarak kademelendirilmelidir” denildi.

SES İzmir Şubesi, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde toplum sağlığı için ne kadar önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Toplumsal yaşamın ve sağlığın en önemli dinamiği olan ebelik ve hemşirelik mesleğinin ekonomik, özlük ve sosyal taleplerini bir kez daha yeniliyoruz” dedi. SES İzmir Şube, talepleri şu şekilde sıraladı:

1.  Ebe ve hemşirelik mesleğindeki personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir.

2.  İş yerimiz de pandemi ile her açıdan  daha fazla artan  baskı,  mobbing ve şiddetin   ortadan kaldırılmasını istiyoruz

4.  Covıd 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz

5.   Ebelik ve hemşirelik yasası yeniden düzenlensin, meslek tanımlamalarımız net olarak belirlensin istiyoruz  

6.   Esnek kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz

7.    Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti istiyoruz

 8.   Khk ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan ebe hemşireleri acilen göreve başlatılmasını istiyoruz

9.   4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

10.  Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için kadın dostu kişisel koruyucu ekipman istiyoruz.

Ebelik ve Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı

Program hakkında bilgi verilen açıklamada, “Sermaye için değil toplum sağlığını önceleyen tüm ebe ve hemşirelerin 5 Mayıs Ebeler günü ve 12 Mayıs Hemşireler gününü kutluyoruz. Haklarımız için daha çok örgütlenmeye, dayanışmaya ve Birlik Mücadele için SES’te örgütlenmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı. Hafta boyunca SES İzmir Şube’nin programı ise şu şekilde olacak;

-11 Mayıs 2020 Pazartesi günü SES İzmir Şube binasında Basın Toplantısı,

- 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 21.00’de sosyal medyada hashtag çalışması,

- 12 Mayıs 2020 Salı günü saat 21.00’de “İlk SES’ten Son Nefese” Belgesel Gösterimi,

- 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü taleplerimizi içeren videoların hazırlanıp paylaşılması,

- 14 Mayıs 2020 Perşembe saat 19.00 Doç. Dr. Özlem ÖZKAN’ın katılımıyla Youtube kanalımız üzerinden Söyleşi,

- 15 Mayıs 2020 Cuma günü İşyeri önlerinde taleplerimize ilişkin basın açıklamaları yapılacak, bu tarihte uygun olmayan işyeri ise aynı hafta içerisinde uygun olan tarihlerde basın açıklaması yapacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER