banner112

Arabuluculuk verimi artırıyor

Şirketlerde çalışanlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar verimliliğe doğrudan etki ediyor.

Arabuluculuk verimi artırıyor

Şirketlerde çalışanlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar verimliliğe doğrudan etki ediyor. Çözüme kavuşturulmayan anlaşmazlıklar yönetim kademesinden başlayarak tüm alt kadamelere sirayet ederek işgücü kaybına neden oluyor. Şirketlerde müzakere kültürünün oturması ve arabuluculuk yapabilecek personel yetiştirilmesi sorunların çok kısa sürede çözülmesini sağladığı gibi verimliliğin artmasına da etki ediyor.

Çalışma barışını tehdit eden en önemli engelin yöneticilerin müzakere bilgi ve becerilerinin zayıf olmasından kaynaklandığını söyleyen Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı Feridun Balcı, “İki yüz elli üst düzey yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada yöneticilerin çoğu “kalbimi değil kafamı kullanmalıyım” görüşünü savunmuşlardır. Çalışanlara karşı empati duymanın, merhametli olmanın kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini engelleyeceğini, çalışanların duygularına kulak verirlerse onları yönetemeyeceklerini düşünmektedirler. Oysa liderlik hükmetmek değildir, ortak hedef için çalışanları ikna etmektir. Yöneticilerin “ipin ucunu kaçırabilirim” kaygılarını giderebilmenin yolu, iş görenleriyle müzakere edebilme becerileri geliştirmelerinde saklıdır” dedi.

ÇALIŞMA BARIŞI BOZULABİLİYOR


Pozitif kurum iklimi oluşturarak çalışma barışının sağlanması ile iş veriminin ve iş görenlerin mesleki doyumunun arttırılmasının hedeflendiğini dile getiren Balcı, “Pazardan pay alabilmenin en temel koşulu olan rekabet, iş görenler arasında da daha iyi bir pozisyon elde etmek ya da işini kaybetmemek adına yaşanan bir olgudur. Bu süreç iyi yönetilemediğinde üretim kalitesinin düşmesine, çalışma barışının bozulmasına yol açabilmektedir. İş görenler kendi başarılarını öne çıkarmak adına, iş bölümü yaptıkları meslektaşlarını başarısız kılacak davranışlar sergileyebilmektedirler. Bu durum ise kurumu pazarda güçsüz kılabilmektedir” diye konuştu.


UYUM GRUP IQ’SUNU ARTIRIR


İnsanlar bir işi yapmak için bir araya geldiklerinde her birinin yetenek ve becerilerinin toplamından grup IQ'su oluştuğunu hatırlatan Balcı, “Yapılan işin başarısı toplam IQ’ye bağlıdır. Grup zekâsının en önemli unsuru ise duygusal zekâdır. Yüksek grup IQ’nun anahtarı ise sosyal uyumdur; grubu yaratıcı, üretken ve başarılı kılar. 21.yy iş görenlerinden beklenen, grubun başarısını arttıracak en önemli özellik, sosyal uyumu güçlü olmalarıdır. Sosyal uyum eksikliği, üyelerde korku, kıskançlık, çekememezlik gibi duygusal engellerin aşılmasını zorlaştırır. Bu da grup başarısını gölgeler. Bunun için üyelerin duygusal okuryazarlık becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Kendi duygularını tanımalı ve duyguları üzerinde kontrolü olmalıdır. Bireylerin bir meslek edinme sürecinde aldığı eğitim öğretim odaklı olduğu için eğitim kurumlarında duygusal öz yeterlilik becerilerini geliştirecek deneyimler kazanması olanaklı olamamaktadır. Bu durumda oluşan eksikliğin ancak kurumların hizmet içi eğitimlerle tamamlaması kaçınılmaz olmaktadır” ifadelerini.

ÇÖZÜM ARABULUCULUKTA


Çalışma hayatın yaşanan bu tür sorunların çözümünde alternatif anlaşmazlık çözüm yolu olarak müzakere ve arabuluculuk yöntemlerini önerdiklerini vurgulayan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Çalışma barışının sağlanması, pozitif iklim oluşturulması; kurum yöneticilerinin iyi birer müzakereci-arabulucu olmalarına bağlıdır. Kendi alanlarında çok başarılı iki iş gören arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk yapabilmelidirler. İş görenler ise yaşadıkları anlaşmazlıkları müzakere ederek her iki tarafın da kazançlı çıkabileceği çözümler üretebilme becerisi kazanabilmelidirler. Müşteriyle yüz yüze ilişki yaşayan iş görenlerin iyi bir müzakereci olarak, gerek karşısındakini ikna sürecini, gerekse kendisinin ve müşterinin olumsuz duygularını yönetecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş görenlerin ve yöneticilerin duygusal okuryazarlık eğitimleri iş yaşamına başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerle yapılmak durumundadır. Ülkemiz için yeni sayılabilecek bu önerinin deneylenmesi, alanda çalışma yapan akademisyenlerin, uygulamacıların ve işverenlerin sorumluluğu olduğu kanaatindeyiz.”

 

EBSO'dan sanayiciye çatışma yönetimi eğitimi


Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) kobi okulu eğitim programı kapsamında, Müzakereci Arabulucular Derneği ile işbirliğiyle sanayi kuruluşlarında yönetici pozisyonunda çalışanlara “Kurumsal İlişki Yönetiminde Müzakere Teknikleri Ve Çatışma Yönetiminin Verimliliği Arttırmaya Etkisi” konulu bir eğitim programı hazırladı. Bugün (21 Mayıs) EBSO'da gerçekleştirilecek eğitim sonunda katılımcılara Müzakereci Arabulucular Derneği tarafından katılım belgesi verilecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2018, 10:22
banner123
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100