İzmir Ticaret Borsası (İTB) haziran ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde yapılan meclise, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin yanı sıra meclis üyeleri de katıldı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “İyi bir vergi sistemi; ekonomik etkinliği bozmamalı; basit, esnek, şeffaf ve adil olmalı. Ülke olarak bu özellikleri bütünlüklü olarak taşıyan iyi bir vergi sistemine sahip olmadığımızı üzülerek ifade etmeliyim” ifadelerini kullanırken, adil bir vergi sisteminin kurulmadığı sürece gelişmişlik düzeyinde sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi.


‘YENİ İSTİKRAR DÖNEMİ ADETA PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI’

Meclis toplantısında açılış konuşmasını yapan Kestelli, inşa etmeye çalışılan yeni istikrarlı dönemin adeta pamuk ipliğine bağlı olduğunu dile getirirken, “Atılacak adımlarda konsensüs aranması, tarihimizin çok az kısmında bu kadar önemli ve kritik olmuştur. Atılacak adımlardan ilki, vergi mevzuatında köklü değişiklikler içeren düzenlemeler. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orta vadeli programla uyumlu olarak hazırlanan taslak çalışmanın bayram sonrası meclis gündemine sunulacağını ifade etti. Konu daha çok yurt dışı çıkış harcı ve bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi gibi kısmen popüler detaylar üzerinden tartışılıyor. Ancak, taslak metinde kayıt dışı faaliyetlere artırımlı ceza uygulanması, belediyelerin borçlarına düzenleme getirilmesi, bazı ürün ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV istisnalarının kaldırılması, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunan mükellefler için ‘Asgari Gelir Vergisi’ uygulaması ihdas edilmesi, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması gibi çok önemli konular yer alıyor.” diye konuştu. 

DEVLETİN GELİRİNİN YÜZDE 86’SI VERGİDEN

“2023 yılında devletin 5,2 trilyon lira olan gelirlerinin yüzde 86’sı, yani 4,5 trilyonu vergi gelirlerinden oluşuyor” diyerek sözlerine devam eden Kestelli, “Vergileri devlet için sadece en önemli gelir kalemi olarak değil, aynı zamanda ekonomiyi yönlendiren bir maliye politikası aracı olarak da görmeliyiz. İyi bir vergi sistemi; ekonomik etkinliği bozmamalı; basit, esnek, şeffaf ve adil olmalı. Ülke olarak bu özellikleri bütünlüklü olarak taşıyan iyi bir vergi sistemine sahip olmadığımızı üzülerek ifade etmeliyim” diye belirtti. Kestelli, “Kısmen daha adil bir vergi sistemi olduğunu söyleyebileceğimiz Avrupa Birliği’nde toplam vergi gelirlerinin üçte biri dolaylı vergilerden elde edilirken, geri kalan üçte ikisi dolaysız vergilerden elde ediliyor. Ülkemizde ise bu oran tam tersi durumda. 2023 yılında devletin topladığı 4,5 trilyon liralık verginin 2,95 trilyonu yani yüzde 65’i dolaylı vergilerden oluşurken, 1,55 trilyonu yani yüzde 35’i dolaysız vergilerden oluştu. Aynı yılda, ülkemizde en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirin yüzde 50’sini, en fakir yüzde 20’lik kesimin ise gelirin yüzde 6’sını aldığını düşünürsek tablo çok daha net ortaya çıkıyor. Gelire oranla az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi almak ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da sürdürülebilir bir durum değil. Herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir vergi sistemi kurmadığımız sürece gelişmişlik yolunda hep eksik kalmış oluruz.” dedi. 

‘FİYATLAR ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI’

TMO’nun açıkladığı ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatlarına değinen Kestelli, Bu yıl 21 milyon ton buğday rekoltesi beklendiğini de söyleyen Kestelli, “Maliyetlerdeki artış ve hayat pahalılığı dikkate alındığında açıklanan fiyatların üreticilerimizin beklentilerinin çok ama çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda üreticilerimizin gelecek yıl buğday ekim alanlarını azaltma olasılığının yüksek olacağını ön görebiliriz. Zor dönemden geçen ekonominin neden olduğu sorunlar nedeniyle hemen her üründe yaşadığımız; alıcının da satıcının da memnun olmadığı bir piyasa yaşanıyor buğdayda. Bir taraftan tüm dünyanın en stratejik ürün olarak kabul ettiği buğday üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak, diğer taraftan dünya lideri olduğumuz un ihracatında yerli hammadde kullanım oranını yükseltmek için buğday üretimini sürdürülebilir şekilde artırmak zorundayız” diye vurguladı. Kestelli ayrıca çıkan orman yangınlarında vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. 

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 20 Temmuz 2024 Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 20 Temmuz 2024

Kaynak: HABER MERKEZİ