Geç olmadan İzmir'e sahip çık

İzmir'e Sahip Çık Platformu kuruluşunu basın toplantısı ile duyurdu. Platform, kent üzerinde oynanan rant politikaları eleştirdi, yerel yönetimlere ranta karşı el ele verme çağrısında bulundu. 

Geç olmadan İzmir'e sahip çık
İzmir'e Sahip Çık Platformu kuruluşunu basın toplantısı ile duyurdu. Platform, kent üzerinde oynanan rant politikaları eleştirdi, yerel yönetimlere ranta karşı el ele verme çağrısında bulundu. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun da bileşenlerinden olduğu İzmir'e Sahip Çık Platformu'nun kuruluşu kamuoyuna tanıtıldı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde gerçekleşen basın toplantısında tüm bileşenler herkesi çok geç olmadan İzmir’e sahip çıkmaya çağırdı. Basın açıklamasını platform adına Özlem Şenyol Kocaer okudu. Ülkede son 15 yıldır uygulanan ranta dayalı ekonomi politikaları nedeniyle kentlerin, tarım alanlarının, kıyıların, ormanların talan edildiğini vurgulayan Kocaer, şunları söyledi: “Özellikle İstanbul’da ranta çevrilecek alanlar azaldıkça, yağmacı sermaye gözünü İzmir’e dikmiştir. İzmir’de son yıllarda artan nüfusla birlikte parçacıl planlama anlayışıyla uygulanan şehircilik politikaları ile oluşan çarpık kentleşme, deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve riskleri, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını etkileyecek sorunlar İzmir'in kapısına dayanmışken, yasa ve yönetmeliklerde rant politikalarının önünü açan değişiklikler yapılmıştır.”

YEREL YÖNETİME ÇAĞRI


“İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı imar planlarıdır” diyen Kocaer, şöyle devam etti: “Kentimizi sermayenin şekillendirdiği yağmacı bir anlayışa teslim etmek istemiyorsak; kamu yararını öncelemek gerekmektedir. Merkezi yönetimin ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak en büyük gücün yerel yönetimler olması gerekir. İzmir'in İstanbul olması istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı çıkmazsak yarın çok geç olacak. Güzel İzmirimizin tarihi, kültürel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde bir bir yok olup gidecektir. İzmir’e dayatılan bu rant ve talan politikalarına hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak karşı çıkmamız gerekmektedir.”

Toplantının sonunda 1 Mart Perşembe günü bilirkişi heyetinin Körfez Geçiş projesini incelemesinin protesto edileceği duyuruldu.
Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2018, 15:58
YORUM EKLE