Gece duaları, insanların rahat bir uyku çekmesine yardımcı olan dualardır. İnsanlar, gece yatmadan önce okuyacakları dualarla kendilerini Allah’a yakın hissederler. Bu yazımızda, gece edilecek dualar hakkında bilgi vereceğiz.

Gece Edilecek Dualar

Gece edilecek dualar, insanların rahat bir uyku çekmesine yardımcı olur. İşte gece edilecek dualar:

Allah’ım! Kendimi Sana Teslim Ettim

“Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”

İhlas Suresi

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresinin Anlamı, Meali
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Felak Suresi

Felak Suresi Türkçe Okunuşu
- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
-Kul e'ûzü birabbil felak
- Min şerri mâ halak
- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Meali

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
- De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
- Yarattığı şeylerin şerrinden,
- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
- Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
- Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3. İnsanların İlâhına.

4. O sinsi vesvesenin şerrinden,

5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.

6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!

Geceleri Rahat Uyumanı Sağlayan Dualar

Geceleri rahat uyumanı sağlayan dualar, insanların uykusunu düzene sokar. İşte geceleri rahat uyumanı sağlayan dualar:

Ayetel Kürsi

Bismillahirrahmânirrahîm.

- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN GECE ETTİĞİ DUALAR

 

Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

PEYGAMBERİMİZİN UYUMADAN ÖNCE OKUDUĞU SURELER


Peygamber Efendimiz (SAV)'in uyumadan önce yaptığı ibadetler arasında Felak ve Nas surelerini okuma vardır. Hz. Aişe (ra) rivayetine göre, “Resulullah (a.s.m.) Felâk ve Nâs Sûrelerini (Kul eûzu’leri) okur, ellerine üfler, daha sonra ellerini bedeninin her tarafına sürerdi." (İbni Mâce, Duâ: 15).

Gece uyumadan önce Kafirun suresini okumak kalbi şirkten korur. Hadis-i şerif: Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur. (Tirmizi).

Kabir azabından koruyucu bir dua olarak bildiğimiz Tebareke ile Secde suresini Efendimiz (SAV) geceleri okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Hadis-i şerif: (Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı. (Tirmizi).

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558).

Kaynak: HABER MERKEZİ