Ev hanımlarına yardım başvurusu, belirli kriterlere uyan kişiler tarafından yapılabilir. Başvurunun nasıl yapılacağı, kişinin yaşadığı bölgenin sosyal hizmetler veya sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenir. Öncelikle, kişinin ev hanımı olduğu, eşinin gelir düzeyinin belirli bir limitin altında olması veya eşinin çalışmayıp evde kalan bir kişi olduğu gibi kriterler dikkate alınır. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, eşinin gelir belgesi, evin tapu veya kira sözleşmesi gibi belgeler yer alabilir. Başvuru yapmak isteyen kişiler, ilgili kurumun internet sitesinden veya yerinde bilgi alabilirler.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, ilgili kuruma gitmeli veya çağrı merkezini aramalıdır. Başvuru formunu doldurmalı ve gerekli belgeleri eklemelidir. Başvuru inceleme aşamasına alındıktan sonra, kişinin ev hanımı olduğu ve diğer kriterleri yerine getirdiği doğrulanır. Başvuru kabul edilirse, kişiye belirli bir miktar yardım sağlanır. Yardımın miktarı, kişinin eşinin gelir düzeyi, evdeki çocuk sayısı ve diğer faktörler gibi kriterlere göre belirlenir. Yardım, nakit olarak veya çeşitli hizmetler şeklinde verilebilir.

Başvurunun sonucu, kişiye yazılı olarak bildirilir. Eğer başvuru kabul edilmişse, kişiye belirli bir süre için yardım sağlanır ve sürenin sonunda başvuru yenilenmelidir. Eğer başvuru reddedilmişse, kişiye neden reddedildiği ve eğer mümkünse, başvurunun nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi verilir.

Ayrıca, ev hanımlarına yönelik diğer hizmetler de mevcut olabilir, örneğin eğitim ve mesleki gelişim programları, sosyal hizmetler veya sağlık hizmetleri gibi hizmetler. Bu hizmetler için de benzer şekilde başvuru yapmak mümkündür ve kriterler ve belgeler benzer şekildedir.

Dünya Tiyatro Günü için Manisa'dan çelenk Dünya Tiyatro Günü için Manisa'dan çelenk

Ev hanımlarına yönelik hizmetlerin yanı sıra, belirli bölgelerde ev hanımlarına yönelik sosyal yardım programları da mevcut olabilir. Örneğin, yiyecek, giyim, temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçların karşılanması için burslar veya hibe programları oluşabilir. Bu tür programlara başvurmak için de genellikle ev hanımı olduğu, belirli bir gelir düzeyinde olunması veya belirli bir durumda olunması gibi kriterler aranır. Bu programlara başvurmak isteyen kişiler, yine ilgili kurumların internet sitelerinden veya yerinde bilgi alabilirler.