İşçiler kazandı!

İşçiler kazandı!

Memiş SARI (DİSK Ege Bölge Temsilcisi)

Genç işçiler kazandı, 50 yaş üstü işçiler kazandı, aslında bütün işçiler kazandı.

Sendikalar kazandı.

Büyük geçmiş olsun! İşçiler için büyük tehlike defedildi.

Direnince oluyor, mücadele edince oluyor, ısrar edince oluyor, ortak hareket edince oluyor!

Torba Yasa içinde yer alan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için koşulsuz olarak belirli süreli sözleşme yapılabilmesine olanak sağlayan, 21, 33 ve 37’inci maddeler geri çekiliyor.

Meclis önünden alanlara, işyerlerimizden sokaklara kadar bulunduğumuz her yerde; ayrımcı, adaletsiz, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkını gasp etmeye yönelik yasal düzenlemelere karşı ses çıkardık, itiraz ettik, mücadele ettik. Çıkarılmak istenen bu yasa aynı zamanda kıdem tazminatının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir adımdı.

Ama buna izin vermedik. İşçi sınıfının örgütlü gücü olarak kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı başta olmak üzere gasp edilmeye çalışılan kazanılmış haklarımız için direndik.

Küçük bir azınlığın çıkarına olacak milyonları ise geçici işçiliğe mahkûm edecek yasal düzenlemelere geçit yok dedik, kazandık.

Bir kere daha ifade ediyoruz ki, TBMM’den beklenen işçilerin haklarını gasp edecek yasalar değil; işimizi, aşımızı, geçimimizi, sağlığımızı koruyacak tedbirler almasıdır.

Emek ve demokrasi mücadelemiz her türlü baskıya ve zora rağmen kararlılıkla sürecektir. Emeğin Türkiye’sini mutlaka kuracağız.

TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasa olarak adlandırılan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nden kararlı mücadelemiz ile geri çekilen maddeler:

TEKLİFTEKİ MADDE NUMARASI: 16

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİNDEKİ MADDE NUMARASI: 21

Tam süreli işçi olarak çalışırken, kısmi süreli (part-time) çalışmaya başlayan işçilerin ücretlerine, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin düzenleme

TEKLİFTEKİ MADDE NUMARASI: 28

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİNDEKİ MADDE NUMARASI: 33

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 11'inci maddesinde yapılacak değişiklikle “Belirli süreli iş sözleşmelerin, yirmibeş yaşını doldurmamış veya elli ve daha yukarı yaştaki işçiler bakımından. Maddenin belirli süreli iş sözleşmesi kurulması için aradığı koşullar aranmadan yapılmasına olanak sağlayan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem – ihbar tazminatı ve iş güvencelerini ortadan kaldıran düzenleme

TEKLİFTEKİ MADDE NUMARASI: 32

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİNDEKİ MADDE NUMARASI: 37

5510 Sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabi olarak çalıştıkları işyerlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için işverenin malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı sigorta primi ödemesi zorunluluğunu ortadan kaldırarak, bu primleri çalışanların üzerine yıkan, sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldıran düzenleme.

YORUM EKLE

banner97

banner101

banner96

banner100