banner135

Tomarza Belediyesi Gençlik Kampı için irtifak hakkı tesis edecek

Kayseri ili Tomarza Belediye Başkanlığı, Gençlik Kampı yapımı ve işletilmesi için ihale düzenleyecek.

Tomarza Belediyesi Gençlik Kampı için irtifak hakkı tesis edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri Tomarza Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek.

İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgelerin neler olduğu:
1.000.,00 - TL ( Bin Türk Lirası ) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Tomarza Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Tomarza Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.
Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)
İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden önce son iki yıl içerisinde 200 Metrekare tutarında inşaat yapıp, yaptıkları bu inşaatlar ile olarak ilgili iş bitirme belgesi sunması gerekmektedir. Yeterli iş bitirme belgesi sunamayan istekliler ihaleye katılamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100