banner112

Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Harrani” buğday çeşidine ait Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı verecek

Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “Harrani" ekmeklik buğdayın Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince Islahçı Hakkı yüzde payı oranı ve Tohumluk Üretim miktarı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldı.

7 yıllık sözleşme süresi için en az 7.000 ton toplam tohumluk üretimi ve pazarlama satış hakkının %3’den başlayarak, ihalede belirlenecek Islahçı Hakkı yüzde oranının bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecek.

İhaleye Girebilme Şartları
Madde 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin aslı veya suretlerinin 2021 yılında alınmış olması şarttır.

A) Kanuni ikametgahı olması,
B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi olması,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzer bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100