Ticarette ve siyasette kadın

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınları Günü kapsamında “Ticarette Kadının Yeri” etkinliği düzenlendi.

Ticarette ve siyasette kadın

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınları Günü kapsamında “Ticarette Kadının Yeri” etkinliği düzenlendi. İzmir Ticaret Odası’nda yapılan toplantının açılış konuşmalarını İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros yaptı. Toplantıda kadınların siyaset ve ekonomi dünyasında daha talepkar olması gerektiği ön plana çıktı.

İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapılan “Ticarette Kadının Yeri” etkinliğinin açılış konuşmasını yapan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün aslında kadına dair farkındalığın arttırılmasını sağlayan bir gün olduğunu söyleyerek, 8 Mart’ın bugün dünyadaki tüm kadınların eşitlik ve hak arayışlarının sembol günü haline geldiğini belirtti. 1857 yılından bu yana 162 yıl geçtiğini ancak kadınla erkeğin haklar açısından eşit olduğu günlere hala ulaşamadıklarına dikkat çeken Antitoros, “Bugün kadın erkek eşitliği mücadelesi hala sürüyor. Bu yalnızca kadınların eşit çalışma koşullarında çalışmaları veya eşit ücret almalarında değil, eğitimde, siyasette, temsilde, sosyal alanlarda, sivil toplumun her alanında eşit haklara sahip olmada ve temsil edilmede de geçerlidir. Ancak maalesef tüm çabalara rağmen hakların en kutsalı olan yaşam ve beden bütünlüğünü koruma hakkını kullanırken bile kadınlara eşit muamele yapılmıyor” dedi.

EGİKAD’ı 2008 yılında kurarken en önemli amaçlarının iş dünyasında, ticarette, sanayide çalışan söz sahibi kadınların var olduğunu göstermek ve bu kadınların topluma rol model olmalarını sağlamak olduğunu belirten Antitoros, “İş insanından, işçisine, eğitimcisinden, girişimcisine, öğrencisine kadar tüm kadınların hem iş hayatına hem de ekonomiye katkıları son derece önemli. Hali hazırda iş gücüne katkısı olmayan 20 milyon kadın evde oturmaktadır. Son verilere göre Türkiye’de kadının iş hayatına katılım oranı yüzde 30-35 bandındadır. Bu rakamlar bizim gibi gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü atıl bırakması demektir. Kadının siyasette, meslek örgütü ve kuruluşlarında temsili de maalesef ülkemizde zayıf. Kadınların özellikle oda ve borsalarda daha aktif olmaları, kendilerine siyasette yol açmaları gerekiyor” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, öncelikle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözüyle de belirttiği gibi kadının değerini anlamak ve anlatmak için bir günün yetmeyeceğini vurgulayan Özgener, bugün kadınlarımızın adalet ve eşitlik yolunda yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukları aşmakta gösterdikleri çabaları burada konuşmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Kadınların her alanda varlık mücadelesi verdiğini belirten Özgener, “Kadınlarımız kendilerini ispat edebilmek ve erkekler ile siyasi sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olabilmek için mücadele verdiler, bugün de veriyorlar. Bu mücadelede kız çocuklarının eğitimi büyük önem taşıdığını da belirtmek isterim” dedi. Bugün siyaset ve meslek örgütlerinde bulunan kadın sayısının az olduğuna dikkat çeken Özgener, “Kadınların önü açılmalı ancak kadınlar da daha fazla sorumluluk almalı, talep etmeli” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Tarihten Bugüne Ticaret Hayatında Türk Kadını” konulu bir oturum yapıldı. Oturumun başkanlığını Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Meltem Onay yaparken, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri’nden Tülin Akın kendi “Sosyal Girişimcilik Yolculuğu’nu” anlattı. Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Hatice Palaz Erdemir ise “Tarihte İş ve Kadın” temalı bir sunum gerçekleştirdi.

“Kadınlar yönetmeye ve yöneticiliğe talip olmalı”

EGİKAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı aynı zamanda EBSO Meclis Başkan Vekili Işın Yılmaz ise “Oda ve Borsalarda Kadının Yeri” konulu bir konuşma yaptı.

Kadın Girişimciler Kurulu’nun 2007 yılında kurulmasıyla kadınların oda ve borsalara girmeye başladığını söyleyen Yılmaz, aynı dönemde iş kadın derneklerinin de kurulumunun arttığını söyledi. EGİKAD’ın da bu dönemde kurulduğunu söyleyen Yılmaz, “2009 seçimlerinde oda ve borsalara yüksek bir kadın girişi oldu. Bir kıvılcıma ihtiyaç vardı ve bu kıvılcımla iş kadınları örgütlendiler, dernekler kurdular ve oda ve borsalara girdiler” dedi. Kadınların oda ve borsalara girmelerinin yine de kolay olmadığını söyleyen Yılmaz, “2013 yılında ikinci kez EBSO meclisine girdiğimde meclis başkan vekili oldum ve ilk kez bir kadın 60 yıllık meclisi yönetti. Bu önemli bir eşikti. Ancak hala sayımız oda ve borsalarda çok düşük” dedi. Yapılan araştırmalarda kadınların kendi şartlanmışlığıyla yöneticiliği hedefine koymamasının temel problemlerden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, “Aile içindeki yetişme tarzı bunda etkili. Burada kadınların da kabahati var. Kendimizi o makamlara yakıştıramıyoruz, bunu kırmamız gerekiyor. Her yere aday olun, talep edin, ısrar edin” diye konuştu.

İkinci oturum dijitalleşme ve kadın

Toplantının ikinci oturumunda ise Dijitalleşmenin İş Hayatında Kadına Getirdiği Avantaj ve Dezavantajlarla Sürdürebilirlik konusu işlendi. İkinci oturumun başkanlığını yine Prof. Meltem Onay yaparken, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Aylin Göztaş “Dijital Yol Haritamız” konusunu işlerken, Eskiz Mimarlık’dan Prof. Özlem Erdoğdu Erkarslan “Endüstri 4.0 ve Otomatizasyon Etkisi ile Kadın İstihdamında Gelecek Projeksiyonu” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik Analisti Müge Nurgun ise “Endüstri 4.0, Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Kadınlar için Fırsat ve Riskler” konulu bir konuşma yaptı.

YORUM EKLE

banner97

banner96