Koyunculuğun geleceğini konuştular

“Türkiye’de Koyunculuk Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi Projesi” kapsamında 31 Ocak 2019 Perşembe günü Borsa üyeleri, sektör paydaşları, çevre oda-borsa temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımlarıyla bir çalıştay düzenlendi.

Koyunculuğun geleceğini konuştular

İzmir Ticaret Borsası tarafından koyunculuk faaliyetini yeniden canlandırmaya yönelik olarak koyun arzını sürdürülebilir kılacak gereksinimleri belirleyerek, sektörün yapısal problemlerini çözebilecek kalkınma odaklı ve uzun vadeli hayvancılık politikaları geliştirmek amacıyla yürütülen ve saha çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan “Türkiye’de Koyunculuk Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi Projesi” kapsamında 31 Ocak 2019 Perşembe günü Borsa üyeleri, sektör paydaşları, çevre oda-borsa temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımlarıyla bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, sektörün yaşadığı bazı problemler bulunmasına rağmen Türkiye’nin hâlâ dünyanın önde gelen ve söz sahibi bir koyunculuk ülkesi olduğuna dikkati çekti. 2017 yılı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre 30 milyonun üzerinde koyun sayısıyla dünyada onuncu en büyük ülke olduğumuzu belirten Arman, “Koyunculuk ülkemizde önemli ve stratejik bir sektördür. Bu sektörü yeniden canlandırmak ve 1980 yıllarındaki gibi 50 milyon ve üstü koyun sayısına ulaşmak ilk hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için koyunculuk politikalarımızı gözden geçirmeli ve koyunculuğu öncelikli tarım konularından biri olarak ilan etmeliyiz. İthalat olmazsa olmaz olabilir ancak stratejik öneme sahip ürünlerde ithalatı kısıtlı tutmamız ve yerli üretimi arttırmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Özellikle üretim faaliyetinde kullanılan girdilerin temininde dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltması ve bir an önce korumacı politikaların yürürlüğe konmasının gerekliliğinden bahseden Bülent Arman, “Gelişmiş ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikalarına baktığımızda bu korumacı politikaları rahatlıkla görebiliriz. İzmir Ticaret Borsası olarak bizler, ülkemizin koyunculuk faaliyetinde mutlak üstün bir ülke olduğumuzu ve özellikle yetiştiricilikte korumacı politikalar sergilemek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu düşünceyle “Türkiye’de Koyunculuk Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi” başlıklı projemizi uygulamaya koyduk” diye konuştu. Proje ile hedeflerinin koyunculuk faaliyetini yeniden canlandırmak ve et arzını sürdürülebilir kılmak olduğunun altını çizen Arman “Düzenlediğimiz bu çalıştay ile temel amacımız, sektöre ilişkin yol haritası çıkarmaktır. Sahip olduğumuz değerleri kazanmak uzun yıllar aldı. Ancak kaybetmek o kadar uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Ben, bu ve benzer çalışmalarla koyunculuk sektörünün yeniden canlanacağına ve kırmızı et arzının sürdürülebilir olacağına inanıyorum” dedi. Açılış konuşmasının ardından İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’de Koyunculuk Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi Projesi”nin tamamlanan saha çalışması ve İzmir’de ana faaliyeti koyunculuk olan 126 adet koyunculuk işletmesi ile yapılan anketler ışığında İzmir ilindeki küçük, orta, büyük ölçekli işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı, işletmecilerin yaş, eğitim, tecrübe gibi demografik özellikleri, koyunculuk faaliyetine ilişkin tüm masraf kalemleri ortaya çıkarıldı.

Projenin kârlılık, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta koyunculuğun sürdürülebilirliği ile ilgili sonuç analizi Ar-Ge Uzmanı Kenan Keskinkılıç tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Sonuç analizinin katılımcılarla paylaşılmasının ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı “Türkiye’de koyunculuğun genel durumu” konulu sunum gerçekleştirdi ve sektöre ilişkin güncel verileri katılımcılarla aktardı. Kaymakçı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destek konusunda sıkıntılar yaşadığını, koyun ve keçi yetiştiriciliğine verilen teşvik ve desteklerin tavuk ve sığıra oranla daha az olduğunu belirtti. Kaymakçı, kırmızı et sektöründe yaşanan en büyük sorunun da kırmızı et ihtiyacının yeterince koyun ve keçiden karşılanamamasından kaynaklandığını söyleyerek, “Avrupa özellikle koyun ve keçi sütünden ürünleri ağırlıklı olarak tüketirken, bizde durum ne yazık ki tam tersi. Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliği desteklenirse ciddi potansiyele sahip olduğumuz sektörde önemli bir ihracat ülkesi haline gelebiliriz” dedi.

Sunumların ardından çalıştaya katılan sektör temsilcileri, üreticiler, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve Borsa üyelerinden oluşturulan gruplarla koyunculuk sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatlarının belirlendiği SWOT Analizi gerçekleştirildi. Ayrıca, koyunculuk sektörünün geliştirilmesine yönelik strateji ve politika önerileri oluşturuldu. Analizin sonuçları ve çalıştay sonuç raporu İzmir Ticaret Borsası tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşılacak.

YORUM EKLE

banner97

banner96