Kalkınma Planı hedefleri için normalleşme istedi

EBSO Basım Yayım Sanayi Meslek Komite Başkanı Barış Erel, 10'uncu 5 yıllık Kalkınma Planı'nın 2018 yılı hedeflerine ulaşılamadığını hatırlattı.

Kalkınma Planı hedefleri için normalleşme istedi

EGE Bölgesi Sanayi Odası Basım Yayım Sanayi Meslek Komite Başkanı Barış Erel, 11'inci 5 yıllık Kalkınma Planı'nın Haziran sonunda TBMM'ye sunulacağını belirterek, 10'uncu planda 2018 yılı hedeflerine ulaşıladığını hatırlattı ve "Sanayi, tarım, eğitim, sağlık gibi yaşamsal konularda maalesef planlamalar yapamıyor, yaptığımız planlar suni gündemlerle sekteye uğruyor ve önümüzü göremiyoruz" dedi.

EBSO Basım Yayım Sanayi Meslek Komite Başkanı Barış Erel, Şubat ayı meclisinde yaptığı konuşmada, 11'inci 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın 2019-2023 yıllarını kapsayacağını, Hükümet'in plan tasarısını haziran ayı sonunda TBMM'ye sunacağını, TBMM'nin onayından sonra 2023 yılına kadar ekonomik ve sosyal büyümeyi, kalkınmayı ve gelişmeyi yönlendirecek temel belgenin yürürlüğe gireceğini belirterek, bu planların geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlandığını kapatılınca bunu Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığını belirterek, planın önemini şu sözlerle anlattı:

"Kalkınma planları ülkenin kıt kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını hedef alır. Kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için yol göstericidir. Kalkınma planları ile uzun vadeli hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşmak için de her yıl yıllık programlar hazırlanır. Bugünkü büyüme, kalkınma ve gelişmemizde bu planlar doğrultusunda yapılanların büyük etkisi vardır. Kalkınma planlarında uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi önem taşır. Türkiye'nin 15 yıl sonra nasıl bir ülke olması bekleniyor? Nasıl bir insan yapısı olacak? Tarımda, sanayide, hangi sektörlerle dünya pazarında rekabet gücüne kavuşacak?

Kaynaklarını nasıl değerlendirecek? Hangi yatırımlara öncelik verilecek? Kalkınma Bakanlığı 11'inci 5 yıllık plan çalışmaları için 42 özel ihtisas komisyonu, 32 özel çalışma grubu oluşturdu. Bu komisyon ve gruplar belli konularda 2023 yılına kadar yapılması gerekenler konularında bilgi topluyor. Öneri geliştiriyor. Bütün bunlar plan hazırlıklarında değerlendirilecek. Gelecek 5 yıl için ekonominin temel dengeleri kurulacak, politikaları belirlenecek."

EBSO Basım Yayım Sanayi Meslek Komite Başkanı Barış Erel, 10'uncu 5 yıllık Kalkınma Planı'nın 2018 yılı hedeflerine ulaşılamadığını hatırlatarak, "Sebepleri malum. Türkiye maalesef ekonomi gündemiyle meşgul değil. Sanayi, tarım, eğitim, sağlık gibi yaşamsal konularda maalesef planlamalar yapamıyor, yaptığımız planlar suni gündemlerle sekteye uğruyor ve önümüzü göremiyoruz. Gündem de haliyle çocuklara cinsel taciz, kadına şiddet, hukuk ihlalleri oluyor. Ülkenin bir an evvel normalleşmeye ihtiyacı var" dedi. DHA

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2018, 12:40
YORUM EKLE