İzmir'deki şirketler çalışanı desteklemiyor

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer'ın, anketi sonuçlarına göre İzmirli firmalar çalışanına sağladığı yan haklar konusunda Türkiye ortalamasının gerisinde.

İzmir'deki şirketler çalışanı desteklemiyor

HABER/ Sinan KESKİN

Dünyada ve Türkiye’de yan haklar uygulamaları konusunda araştırmalar yapan Mercer’ın 2019 Ücret ve Yan Haklar Raporunun sonuçlarına göre, son yıllarda başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi hem çalışanlar hem de işverenler için cazibesini artırıyor. Ancak tüm olumlu yönlerine karşın İzmirli firmalar çalışanlarını teşvik ve prim ile destekleme konusunda sınıfta kalıyor. İzmir bölgesi firmalarının yüzde 28’i çalışanlarına teşvik veya komisyon verirken Türkiye genelinde bu oran yüzde 48. Türkiye genelinde araştırmaya katılan firmaların yüzde 85’i, İzmir bölgesi firmalarının ise yüzde 66’sı çalışanlarına prim veriyor. Çalışanlarına kar payı veren şirketlerin oranı ise, Türkiye genelinde ve paralel olarak İzmir firmalarında yüzde 8. Firmaların uzun süreli teşvik planları Türkiye genelinde yüzde 31 iken, İzmir bölgesi firmalarında yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor.

2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarına göre, bölgedeki firmaların yüzde 15’i çalışanlarına esnek çalışma saati, yüzde 12’si ise esnek yan hak programları uyguladığını belirtirken, Türkiye genelinde esnek çalışma saati uygulayanların oranı ise yüzde 40’lara kadar çıkıyor. Öte yandan Türkiye genelinde ücret artışlarının yüzde 43’ü Ocak, yüzde 32’si Nisan ayında gerçekleşirken, Ege Bölgesi raporu sonuçlarına göre İzmir ve Manisa firmalarının yüzde 71’i çalışanlarına ücret artışını Ocak ayında veriyor.

Destek olmak istiyoruz

Mercer İzmir Bölge Yöneticisi Seyyal Karakaya, “Araştırmamız piyasada konumlarını kontrol edebilme, bu doğrultuda ücretlendirme ve yan haklar politikalarını gözden geçirme, personel maliyetlerini etkin yönetme; sektörel bazda karşılaştırmalar yapabilme adına objektif veriler sağlayan ve karar alma süreçlerinde onları destekleyen önemli bir araç. Enflasyon, kur ve faiz koşullarının şirketleri etkilediği ve kısa vadede aksiyonlarını gözden geçirme yönünde adımlar atmasını ve önceliklerini belirlemesi gerektiği bu süreçte bizler de şirketlere destek olmaya çalışıyoruz. Veri, bu gibi yoğun gündemlerde önemini bir kez daha kanıtlıyor” dedi.

YORUM EKLE