Doğal mineralli suyun satışı yapılacak

Bozdoğan Belediye Başkanlığı su kaynağından elde edilen doğal mineralli suyun ton başı satışı için ihale düzenleyecek.

Doğal mineralli suyun satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın ili Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerinde bulunan su kaynağından elde edilecek doğal mineralli suyun satış ihalesi 9 Ağustos 2021 tarihinde Bozdoğan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri Bozdoğan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilecek.

İSTENECEK BELGELER;
 DIŞ ZARF (Gerçek Kişilerden)
 1- Kanuni İkamet Belgesi.
 2- Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Nolu)
 3- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeler (Makbuz, banka dekontu, veya geçici ve süresiz teminat mektubu)
 4- Maliye ve SGK. Borcu olmadığına dair belge.
 5- Noter tasdikli imza sirküleri
 6- Ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 7-  İstekli gerçek kişi adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri
       ile vekaleten  iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 8- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 9- İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair belge.
10- Teklif mektubunu içeren iç zarf.

DIŞ ZARF (Tüzel Kişi)
1-Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile   
    Ticaret Sicil Gazetesinin Sureti.
2- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeler (Makbuz, banka dekontu, veya geçici ve süresiz teminat mektubu).
3- Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri.
4- İhale ilan tarihinden sonra SGK ve Maliyeye borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.
5- İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair belge.
6- Teklif mektubunu içeren iç zarf.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100