banner112
banner111

Balyemez Konağı ve Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek

Gümüşhane Merkez’de bulunan Balyemez Konağı ve bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Balyemez Konağı ve Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gümüşhane İl Özel İdaresine ait taşınmazın kiralama ihalesi 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.15’te Hasanbey Mahallesi İl Genel Meclis Binası İl Encümeni toplantı salonunda açık artırma usulüyle yapılacak. Kira şartnamesi ve diğer evraklar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

İhaleye girebilme şartları

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir.

a) Geçici teminat  beş yıllık, aylık kira muhammen bedeli üzerinden %3 oranındadır. İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) Nüfus Cüzdanı sureti ve ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi (Gerçek Kişiler İçin)

d) Noter Tasdikli imza sirküleri,

e) Türkiye’de tebligat için adres belgesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100