Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayında 218 milyar 828 milyon TL, giderleri ise 389 milyar 388 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %19.1'lik bir azalışa işaret etmektedir. Ancak, bütçe giderleri %93.9 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Kamu bankalarına 111.7 milyar liralık sermaye desteği Kamu bankalarına 111.7 milyar liralık sermaye desteği

Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %13.7 artarak 507 milyar 906 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe giderleri ise %104.9 artarak 710 milyar 709 milyon TL'ye ulaştı.

Bunun sonucunda, merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 170 milyar 560 milyon TL, Ocak-Şubat döneminde ise 202 milyar 802 milyon TL açık verdi. Bu, 2006 yılından beri kaydedilen en yüksek aylık açık olarak kaydedildi.

Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) bütçeye doğrudan maliyeti Şubat ayında 632 milyon TL oldu ve toplam maliyeti 94,7 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen yıl Şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verildi. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre %126 artarak 355 milyar 165 milyon TL'ye yükseldi.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre %0.4 azalarak 179 milyar 620 milyon TL'ye düştü. Şubat ayında tahsil edilen vergi gelirleri bütçe tahminine göre %8.2, geçen ay ise %5.6 oranında gerçekleşti.

Ayrıca, vergi türleri itibarıyla Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi %63.8, dahilde alınan katma değer vergisi %152.2, özel tüketim vergisi %126.5, banka ve sigorta muameleleri vergisi %126.7, ithalde alınan katma değer vergisi %44.4, damga vergisi %94.3, harçlar %68.4, diğer vergiler tahsilatı ise %61.2 artarken kurumlar vergisi %94.4 azaldı.