Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin yeniden özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme Yöntemleri ve Süreç

Bu düzenlemeye göre, araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve diğer hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek.

İhale Dokümanları ve Sözleşme Detayları

İhale dokümanları ve sözleşme koşulları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kamu hizmetinin devamlılığı için özelleştirme işlemleri, 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

Mevcut Sözleşmenin Sona Ermesi

ÖİB'den edinilen bilgiye göre, araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılmıştı. İhale sonucunda, yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Yeni İhale Süreci Başlıyor

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te, "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü yer alıyor. Bu çerçevede, kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için, Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Bayraklı'da yollar yenileniyor Bayraklı'da yollar yenileniyor

İmar Planı Kararları

Öte yandan, ÖİB'in bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri de onaylandı. Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin imar planının onaylanması kararlaştırıldı. Ayrıca, özelleştirme kapsamındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Çorum'un merkez ilçesi Karaca Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği de uygun bulundu.

Editör: Kazim Bozkurt