ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Amasya Merkez'de icradan satılık 5.304 m² tarla . İşte detaylar...

T.C.
AMASYA İCRA DAİRESİ

2023/114 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, BULDUKLU Mahalle/Köy, Tersli Mevkii, 120 Ada, 22 Parsel, 05/04/2023 keşif tarihli bilirkişi raporunda"...parsel Tarla vasfında olup TAM hisse ile borçlu adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Tespite konu 120/22 parsel nolu taşınmaz Köy yerleşim alanı dışında kalmaktadir. Bulduklu Köy yerleşim alanına olan uzaklıkları yaklaşık 1.5 km, Amasya il Merkezi Valilik Binasına olan uzaklıkları yaklaşık 10 km kuş uçuşu mesafesindedir. Köy yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde bina ve yapı bulunmamaktadır. Hali hazırda taşınmaz üzerinde dikili tarımsal üretim yapıldığı 4-8 yaşlarında ceviz ağaçlarının olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz %6-8 eğimli, kumlu-tınlı, taşlı toprak profilli olup, tuzluluk-alkalilik ve drenaj problemi olmayan 3. sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın doğusunda yol, güneyinde 120 ada 23 nolu parsel, kuzeyinde 120 ada 21 nolu parsel ve batısında 120 ada 23 nolu parsel bulunmaktadır. Mustafa ARSLAN'ın TAM hisse karşılığı değeri 77.271,58 TL olarak hesaplanmıştır...." denilmiş olup taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporu ile açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi dosyada mevcuttur..
Adresi : 120 Ada 22 Parsel, Amasya İli Merkez İlçesi Bulduklu Köyü Merkez / AMASYA
Yüzölçümü : 5.304,32 m2
İmar Durumu : Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarihli sayılı yazısı ile"Söz konusu parsel, Bulduklu Köyü köy yerleşim alan sınırları dışında kalmaktadır. Söz konusu parselin yapılaşmaları şartları İl Tarım ve Oman Müdürlüğünden tarafından Amasya Çevre Düzeni Planı hükümleri ve 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu hükümlerince belirlenecektir. Söz konusu parselin yapılaşma şartları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. " denilmiştir.
Kıymeti : 77.271,58 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 S.Ynin 22/A Md gereğince Yenilemenin tescili 20/09/2011 -8535- şerh. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

İzmir Bornova'da 4.250.000 ₺'ye mahkemeden satılık 3+1 daire İzmir Bornova'da 4.250.000 ₺'ye mahkemeden satılık 3+1 daire

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:14


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Amasya İl, Merkez İlçe, BULDUKLU Mahalle/Köy, Tersli Mevkii, 120 Ada, 25 Parsel, 05/04/2023 keşif tarihli bilirkişi raporunda"...davaya konu olan parsel Tarla olup TAM hisse ile borçlu adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Tespite konu 120/25 parsel nolu taşınmaz Köy yerleşim alanı dışında kalmaktadır. Bulduklu Köy yerleşim alanına olan uzaklıkları yaklaşık 1.5 km, Amasya İl Merkezi Valilik Binasına olan uzaklıkları yaklaşık 10 km kuş uçuşu mesafesindedir. Köy yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın üzerinde bina ve yapı bulunmamaktadır. Halihazırda taşınmaz üzerinde tarımsal üretim yapıldığı hububat ekiliolduğu 121/1 nolu parselle birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz %14-16 eğimli, kumlu-tınlı, taşlı toprak profilli olup, tuzluluk-alkalilik ve drenaj problemi olmayan 3. sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın doğusunda 120 ada 26 ve 20 nolu parseller, güneyinde 120 ada 24 nolu parsel, kuzeyinde 120 ada 20 nolu parsel ve batısında 121 ada 1 nolu parsel bulunmaktadır borçlunun TAM hisse karşılığı değeri 80.331,39 TL olarak hesaplanmıştır..." denilmiş oluptaşınmazın geniş evsafıdosyada mevcut bilirkişi raporu ile açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi dosyada mevcuttur.
Adresi : 120 Ada 25 Parsel, Amasya İli Merkez İlçesi Bulduklu Köyü Amasya Merkez / AMASYA
Yüzölçümü : 6.508,22 m2
İmar Durumu : Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarihli yazısı ile"....Söz konusu parsel, Bulduklu köyü köy ve yerleşik alan sınırları dışında kalmaktadır. Söz konusu parselin yapılaşma şartları İl Tarım ve Oman Müdürlüğünden tarafından Amasya Çevre Düzeni Planı hükümleri ve 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu hükümlerince belirlenecektir. Söz konusu parselin yapılaşma şartları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir..... " denilmiştir.
Kıymeti : 80.331,39 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 S.Ynin 22/A Md gereğince Yenilemenin tescili 20/09/2011 -8535- şerh. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 12:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 12:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 12:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 12:14

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR