ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Tokat Erbaa'da mahkemeden satılık 328 m² arsa ve üzerindeki iki katlı yığma ev . İşte detaylar...

T.C.
ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Demirtaş köyü, Köyiçi mevkii, 125 ada 12 parsel tapuda ahşap ev ve arsa olarak kayıtlı olup 328 m2'dir. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Parsel üzerinde 2 adet ceviz ve 1 adet erik ağacı olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde iki katlı yığma ev bulunmakta olup, yapının inşaata esas toplam alanı 182,34 m2'dir. söz konusu yapı yığma olarak imal edilmiş olup dış cephesi sıvalı fakat boyasızdır, yapının pencereleri PVC plastik doğramadan ısı camlı olarak imal edilmiş olup kapısı ahşap doğramadandır, çatı kaplaması oluklu sac malzemeden imal edilmiştir, yapının elektrik pissu ve su tesisatı mevcuttur. Parsel üzerinde iki katlı ahşap ev bulunmakta olup yapının inşaata esas toplam alanı 114,06 m2'dir, yapı ahşap olarak imal edilmiş olup kerpiç dolguludur, yapının dış cephesi kerpiç üzeri badanalı olup ancak ciddi tadilata ihtiyaç duymaktadır, yapının pencereleri ve kapısı harabe durumdadır, çatı kaplaması klasik oluklu kiremit malzemeden imal edilmiştir, yapının elektrik, pissu ve su tesisatı kullanılabilecek durumda değildir bu ahşap evin 125 ada 13 parsele 15,86 m2 tecavüzü vardır. Parselin ilçe merkezi hükümet konağına yatay mesafesi 12.392 metredir. Köy merkezindeki camiye uzaklığı 111 metredir.
Kıymeti : 541.183,40 TL
KDV Oranı : %20
Damga Vergisi:%05,69
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Demirtaş köyü, karabalçık mevkii, 108 ada 53 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 13.622,10 m2'dir. Tarla kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Parselin hali hazırda hasada gelmiş buğday bitkisi olduğu herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel %5-8 oranında eğimli ve az taşlı olduğu, parselin ilçe merkezi hükümet konağına yatay mesafesi 10901 metredir. Köy merkezine uzaklığı 2.337 metredir.
Kıymeti : 252.349,40 TL
KDV Oranı : %10
Damga Vergisi:%05,69
Artırma Bilgileri

1.Artırma

3.377.099,31 TL'ye Amasya Merzifon'da mahkemeden satılık 41.039 m² tarla 3.377.099,31 TL'ye Amasya Merzifon'da mahkemeden satılık 41.039 m² tarla

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Demirtaş köyü, Köyiçi mevkii, 117 ada 17 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 3.554,22 m2'dir. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Parsel üzerinde 3 adet ayva, 2 adet erik, 9 adet ceviz, 1'er adet dut, kavak ve incir ağacı bulunmaktadır. Parsel üzerinde iki katlı ahır/samanlık şeklinde 166,42 m2 büyüklüğünde yapı bulunmakta olup, yapının alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılmakta olup, yapının alt katı taş yığma, üst katı ise dolgu tuğla dolgulu ahşap olarak imal edilmiştir, yapının dış cephesi sıvasız ve boyasızdır, kapısı ve pencereleri ahşap doğramadan imal edilmiş olup pencerelerin camları mevcut değildir, çatı kaplaması marsilya tipi kiremit malzemeden imal edilmiştir, yapının elektrik, pissu ve su tesisatı mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulunmakta olup, yapı ahır olarak kullanılmakta olup, yığma tuğladan imal edilmiştir, yapının inşaata esas toplam alanı 129,15 m2dir. söz konusu 1-2 yıllık olup yapının dış cephesi sıvasız ve boyasızdır, kapısı ahşap doğramadan imal edilmiş olup pencereleri mevcut değildir, çatı kaplaması naylon çadır malzemeden imal edilmiştir, yapının elektrik, pissu ve su tesisatı mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulunmakta olup, yapı ahır olarak kullanılmakta olup yığma tuğladan imal edilmiştir, yapının inşaata esas toplam alanı 136,86 m2 olup, yapının dış cephesi sıvasız ve boyasızdır, kapısı ahşap doğramadan imal edilmiş olup, pencereleri mevcut değildir, çatı kaplaması naylon çadır malzemeden imal edilmiştir, yapının elektrik, pissu ve su tesisatı mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı taş yığma ahır bulunmakta olup, yapı ahır olarak kullanılmakta olup taş malzemeden imal edilmiştir, yapının inşaata esas toplam alanı 47,66 m2dir. yapının dış cephesi boyasızve sıvasızdır, kapısı ahşap doğramadan imal edilmiş olup pencereleri mevcut değildir, çatı kaplaması marsilya tipi kiremit malzemeden imal edilmiştir, yapının elektrik, pissu ve su tesisatı mevcut değildir. Parselin ilçe merkezi hükümet konağına yatay mesafesi 12450 metredir. Köy merkezindeki camiye uzaklığı 240 metredir.
Kıymeti : 313.977,17 TL
KDV Oranı : %20
Damga Vergisi:%05,69
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:53

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Demirtaş köyü, karabalçık mevkii, 108 ada 47 parsel tapuda bağ olarak kayıtlı olup 3.377,24 m2'dir. Halihazırda bağ özelliği bulunmamaktadır bu nedenle tarla niteliğinde kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. Parsel halihazırda herhangi bir toprak işlemesi ve kim yapılmamış boş durumda olup üzerinde 4 adet 6-8 yaşlarında ceviz ağacı olduğu ve hiçbir yapının bulunmadığı belirlenmiştir. %15-30 arasında değişen eğime sahiptir. Arazinin mevcut durumuna bakıldığında eğimi yüksek ve taşlı fazda olduğu için minimum verim alınabilecek yerlerden olduğu belirlenmiştir. Parselin ilçe merkezi hükümet konağına yatay mesafesi 11300 metredir. Köy merkezine uzaklığı 1.960 metredir. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.
Kıymeti : 73.582,63 TL
KDV Oranı : %10
Damga Vergisi:%05,69
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 11:23

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR