Adli tatil, her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında mahkemelerin tatil olması dönemini ifade eder. Bu dönemde yargı faaliyetlerinde yavaşlama yaşanırken, bazı durumlarda mahkemeler çalışmaya devam edebilir. Peki, adli tatilde hangi davalara bakılıyor ve bu dönemde dava sonuçlanması mümkün mü?

Adli Tatilde Görülen Davalar Hangileri?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda (HMK) belirtilen esaslara göre, adli tatilde görülecek dava ve işler sınırlıdır. Bu dönemde öncelikli olarak tutuklu hükümlerin davaları ele alınır. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak, sanıkların mağduriyet yaşamaması adına mahkemeler tutukluluk incelemeleri ve tahliye taleplerini değerlendirmeye devam eder. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre meşhut suçlar kapsamında açılan davaların soruşturma işlemleri de adli tatilde yürütülebilir. Meşhut suç, işlenmekte olan veya işlendikten hemen sonra suçüstü haliyle yakalanan suçluyu ifade eder. Bu gibi durumlarda adli tatil, soruşturma sürecinin sekteye uğramaması için engel teşkil etmez.

İvedi Davalar Adli Tatilde Görülebilir mi?

Kanun gereği ivedilik gerektiren davalar, mahkemenin takdirine bağlı olarak adli tatilde görülebilir. Bu kapsamda; nafaka takdiri, velayete ilişkin ihtiyati tedbir kararları, ispat tehlikesi bulunan haller gibi durumlarda açılan davalar ivedi davalar olarak değerlendirilebilir. Ayrıca tarafların anlaşmasıyla birlikte ivedi olmadığı halde bir davanın adli tatilde görülmesine de hakim karar verebilir.

Adli Tatilde Dava Sonuçlanır mı?

Adli tatil, genellikle dava sonuçlanmasının ertelenmesi anlamına gelir. Ancak yukarıda bahsedilen tutuklu hükümlerin davaları, meşhut suçlar ve ivedi davalar gibi bazı istisnalar söz konusu olabilir. Bu davalarda mahkeme gerekli incelemeleri tamamlayarak kararını verebilir. Dava sonuçlanmasa bile adli tatil süresince davanın yürütülmesiyle ilgili bazı işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin; dilekçe teslimi, delil tespiti gibi işlemler adli tatilde de yapılabilir.

Diyette tatlı krizi nasıl bastırılır? Gece tatlı krizi nasıl önlenir? Diyette tatlı krizi nasıl bastırılır? Gece tatlı krizi nasıl önlenir?

Adli Tatil Dava Sürelerini Nasıl Etkiler?

Adli tatil, dava sürelerini de etkiler. HMK'da belirtilen süreler adli tatile denk geldiği takdirde, süreler otomatik olarak uzatılır. Bu uzama süresi ise davanın niteliğine göre değişebilir. Adli tatil kapsamında olmayan davalarda ise süreler normal şekilde işlemeye devam eder.

Avukatınıza Danışın: Adli Tatil Süreci Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Adli tatil dönemi davanızın seyrini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaşayabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler genel çerçeveyi çizse de, hukuki süreçlerin her biri kendine özgü detaylar içerir. Bu nedenle, davanızın adli tatilden nasıl etkileneceğini en doğru şekilde öğrenmek için alanında uzman bir avukata danışmanızda fayda var. Avukatınız, davanızın türüne, içinde bulunduğu aşamaya ve ivedilik durumuna göre adli tatilin sizin için ne anlama geldiğini açıklayabilir.

Dilerseniz, adli tatil öncesinde avukatınızla iletişime geçerek yapılabilecek hazırlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu dönemde davanızın sekteye uğramaması adına atılabilecek adımlar, delil toplama gibi işlemler hakkında avukatınızın yönlendirmesi size zaman kazandırabilir.

Adli Tatil Döneminde Haklarınız Korunuyor mu?

Adli tatilin yargı faaliyetlerinde yavaşlamaya neden olması, hak kaybına uğrama endişesi yaratabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, tutuklu hükümlerin hakları, meşhut suçlar ve ivedi davalar gibi durumlarda adli tatil sürecinde de korunmaya devam eder. Ayrıca dava sonuçlanmasa bile adli tatil süresince davanın yürütülmesiyle ilgili bazı işlemler gerçekleştirilebilir. Bu işlemler sayesinde davanızın ilerlemesi sağlanabilir.

Adli tatil, yargı faaliyetlerinde belirli bir süreliğine yavaşlama yaşanan bir dönemdir. Bu dönemde öncelikli olarak tutuklu hükümlerin hakları gözetilerek davaları yürütülür. Bunun yanı sıra meşhut suçlar ve ivedi nitelikteki davalarda da mahkemeler adli tatilde çalışmaya devam edebilir. Dava süreleri ise adli tatilin kapsamına göre uzayabilir.

Unutmayın, adli tatil süreci davanızın seyrini etkileyebilir ancak tamamen durdurmaz. Dilerseniz avukatınızla iletişime geçerek bu dönemde atılabilecek adımlar ve haklarınız hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Editör: Kazim Bozkurt