TÜİK, 2022 yılına ait ulusal eğitim istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye’de eğitim seviyesi son yıllarda önemli bir artış gösterdi.

Üniversite Mezunlarının Oranı Yüzde 24’e Yaklaştı

25 yaş ve üzerindeki nüfus içinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı 2008’de yüzde 9,8 iken geçen yıl yüzde 23,9’a yükseldi.

Aynı yaş grubunda ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008’de yüzde 81,1 iken 2022’de yüzde 92,5’e çıktı.

Ortalama Eğitim Süresi Yüzde 26 Arttı

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi ise son on yılda yüzde 26 artarak 7,3 yıldan 9,2 yıla çıktı. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,5 yıl, erkeklerin ise 10 yıl olarak hesaplandı.

Kadınların erkeklere göre daha az eğitim aldığını gösteren “cinsiyet oranı” da son on yılda artış gösterdi. Bu oran 2011’de 0,78 iken, 2022’de 0,84’e yükseldi.

Ankara En Eğitimli İl Oldu

Ortalama eğitim süresinin iller bazında dağılımına bakıldığında ise Ankara’nın zirvede olduğu görüldü. Ankara’yı sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti.

Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise Ağrı oldu. Ağrı’yı Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu izledi.

Okuma Yazma Oranında Antalya ve Çanakkale Öne Çıktı

Okuma yazma bilenlerin oranına göre illerin sıralamasında ise kadınlar ve erkekler arasında farklılık olduğu dikkat çekti.

Kadınların okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller Antalya ve Çanakkale olurken bu illeri İzmir, Denizli ve Muğla takip etti. Söz konusu oranın en düşük olduğu il ise Mardin oldu. Bu ili Şanlıurfa, Ağrı, Siirt ve Iğdır izledi.

Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranının Türkiye’de iller arasında belirgin bir fark göstermediği tespit edildi.

Editör: Kazim Bozkurt