Yüksek Enflasyon ve Hak Kayıpları

İzmir'de Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen sendikaları yüksek enflasyona karşı eylem gerçekleştirdiler. Enflasyonla birlikte çalışanların alım gücünün düştüğüne vurgu yapan sendika yetkilileri, Aynı zamanda, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmamasının bu kayıpları daha da artırdığı belirtildi. Temsilciler, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmamasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

Mart ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi konusu da gündeme getirildi. Sendika temsilcileri, kamu görevlilerinden kesilen aylık 345 TL'nin sendikal örgütlenmeyi ve pazarlık gücünü zayıflatmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, tasarruf tedbirleri kapsamında personel servis hizmetinin kaldırılması, koruyucu giyimin engellenmesi ve fazla çalışma ücretlerinin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Servis Hizmeti ve Koruyucu Giyim

Sendika yetkilileri, kamu hizmetinin devamlılığı açısından önemli olan servis hizmetinin genelge ile kaldırılamayacağını ve tasarruf tedbirlerine konu edilemeyeceğini belirttiler. Koruyucu giyim kazanımının da 2012 yılından bu yana sorunsuz uygulandığını, ancak son dönemde bu kazanımın Maliye bürokrasisi ve genelgelerle kısıtlanmaya çalışıldığını ifade ettiler.

Fazla çalışma ücretlerinin yetersizliğine de dikkat çeken sendika temsilcileri, bütçe ile belirlenen ve saat başı on lira on kuruş olan fazla çalışma ücretinin güncellenmesi gerektiğini söylediler. Lojman kiralarındaki fahiş artışların da kamu görevlilerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu konuda adil düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Arçelik'ten Milli Takım'a destek klibi Arçelik'ten Milli Takım'a destek klibi

Teknik Personelin Hakları ve 3600 Ek Gösterge

Teknik personelin mali ve özlük haklarının yetersiz olduğuna dikkat çeken sendika yetkilileri, çalışma barışının sağlanması ve mali iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirttiler. Ayrıca, kamu görevlileri için 1. Dereceye 3600 ek gösterge konusunun hala çözüme kavuşmadığını, bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Sendikalar taleplerini şu şekilde sıraladı;

  • Toplu sözleşme ikramiyesinin geri verilmesi
  • Servis hizmetinin yaygınlaştırılması
  • Koruyucu giyim kazanımının engellerinin kaldırılması
  •  Fazla çalışma ücretlerinin artırılması
  •  Lojman ve sosyal tesislerin yaygınlaştırılması
  •  Birinci dereceye 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi ve emekli aylıklarının adil bir seviyeye yükseltilmesi
  • Mühendislik meslek kanununun çıkarılması ve mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi