Bu GES, yıllık 20 milyon TL tasarruf sağlayacak Bu GES, yıllık 20 milyon TL tasarruf sağlayacak

HABER MERKEZİ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 30 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi tasfiye edildi.

Resmi Gazete'de 'Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin Tasfiyesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7899)' başlığıyla yayımlanan kararda, 

"MADDE 1- (1) 17/1/2018 tarihli ve 2018/11226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olarak kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin (Şirket) tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

(2) Tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM'e devredilir.

Kadro ve pozisyonların iptali

MADDE 2-
(1) Şirketin, 14/7/2021 tarihli ve 2021/362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihdas edilen kadro ve pozisyonları iptal edilerek, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Kaynak: HABER MERKEZİ