Eskişehir'in uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığını yapmış olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) misyonunu açıkladı ve bu misyonun merkezinde "sosyal belediyecilik" anlayışının olduğunu vurguladı.

Yılmaz Büyükerşen'in Görüşleri

Yılmaz Büyükerşen, uzun yıllar belediyecilik deneyimiyle Türkiye'deki belediyecilik sorunlarını yakından gözlemlediğini belirtti. Özellikle iktidara muhalif bir belediye olmanın getirdiği zorluklara değinen Büyükerşen, merkezi yönetimin belediyelere müdahalesinin sadece partilerini destekleyen değil, tüm şehir halkını mağdur ettiğini ifade etti.

6360 Sayılı Büyükşehir Yasası'nın belediyelerin hizmet alanını genişletmesinin, belediyelerin harcamalarını etkilediğini ve gelirlerinin artışını sağlamadığını belirtti. Ayrıca, bu yasanın adaletsiz bir şekilde uygulandığını ve özellikle muhalif belediyelere karşı haksızlıklar yapıldığını dile getirdi.

Farklı İhtiyaçlar ve Temsilde Adalet

Büyükerşen, büyükşehir belediye yapılanmasındaki eksikliklerden birinin büyükşehir belediye meclisi üyelerinin ayrıca seçilmemesi olduğunu vurguladı. İlçe belediye meclis üyelerinin seçimde aldıkları oy sayısına göre büyükşehir belediye meclisini oluşturduğunu belirten Büyükerşen, bu durumun adil bir temsil sağlamadığını ifade etti.

Ayrıca, ilçelerden gelen belediye meclis üye sayısının ilçenin nüfusuyla orantılı olması gerektiğini ancak mevcut durumda adaletin sağlanmadığını dile getirdi. Özellikle, büyükşehir belediye meclislerinde çoğunluğun olmamasının getirdiği zorluklara dikkat çekti.

Yerel Yönetimlerde Çağdaş Yaklaşım

Büyükerşen, yerel yönetimlerin modern ve çağdaş şehirlerin inşasında önemli bir rol oynadığını ve gerçek demokrasiye ulaşılabilmesi için mevcut sistemin düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, yerel seçimlerde büyükşehir belediye meclis üyelerinin ayrıca seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, imar düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm konularının da önemine değinen Büyükerşen, yerel yönetimlerin şehrin ihtiyaçlarını en iyi bilen kurumlar olduğunu vurguladı.

MHP'li Çadırkaya Belediye Başkanı Sait Durgun Kalp Krizi Geçirdi! MHP'li Çadırkaya Belediye Başkanı Sait Durgun Kalp Krizi Geçirdi!

CHP'nin Sosyal Belediyecilik Anlayışı

Son olarak, Büyükerşen, CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların Türkiye'de belediyecilik algısını değiştirdiğini belirtti. Özellikle pandemi döneminde esnafı desteklemekten, ev kadınlarına ve gençlere meslek edindirme kursları düzenlemeye kadar birçok alanda sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ