Adli yardım bürosu düzenlemesi yürürlüğe girdi

Birden fazla baro bulunan illerde adli yardım bürosunu düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adli yardım bürosu düzenlemesi yürürlüğe girdi

"Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikle, birden fazla baronun bulunduğu illerdeki adli yardım bürosunun işleyiş esasları belirlendi.

Buna göre, birden fazla baronun bulunduğu ilde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak.

Adli yardım bürosunda, barolar arasında eşit dağıtılmak şartıyla en fazla 50 avukat görevlendirilebilecek. Büroya, bir nolu barodan başlamak üzere her ay sıra ile dönüşümlü olarak sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık edecek ve eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, işlerini, her baronun adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütecek.

Ayrıca, adli yardım bürosunda görev yapacak toplam personel sayısı, barolarca birlikte kararlaştırılacak.

UYUŞMAZLIKLARDA KARAI TBB VERECEK

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 5'inci maddesinde yapılan değişiklikle adli yardım isteminin reddi ve görevlendirmeye ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, birden fazla baronun olduğu ilde adli yardım isteminde bulunan ancak talebi reddedilen kişi, 10 gün içinde yazılı veya sözlü olarak ilk başvuru tarihinde büro yönetimine başkanlık eden sorumlu yönetim kurulu üyesinin bağlı bulunduğu baronun başkanına başvuracak.

Baro başkanınca 7 gün içinde verilecek karar kesin olacak ve süresinde karar verilmediği takdirde talep reddedilmiş sayılacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım hizmeti ile görevlendirilecek avukatlara ilişkin tek liste yapılacak ve liste Türkiye Barolar Birliği sicil numarası esas alınarak oluşturulacak.

Görevlendirmeye ilişkin esaslar, adli yardım bürosunca belirlenecek ve baroların onayına sunulacak. Uyuşmazlık olması halinde ise Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, kesin kararı verecek.

ÜCRETİ KAYITLI OLUNAN BARO ÖDEYECEK

Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikle, adli yardımla görevlendirilen avukata, avukatlık ücretinin kayıtlı olduğu baro tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret, levhasına kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenecek. Ancak yargılama sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile davanın önem ve özelliğini açıklayan talebi ve adli yardım bürosunun teklifi üzerine asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin bir katına kadarının ödenmesine avukatın levhasına kayıtlı olduğu baro yönetim kurulunca karar verilebilecek.

Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını levhasına kayıtlı olduğu baroya ödemekle yükümlü olacak.

Ayrıca, yönetmeliğin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle "Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosuna ilişkin birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen giderler, barolarca eşit karşılanır." hükmü yer aldı.

Düzenlemeye ikinci baronun kısa süre önce kurulduğu İstanbul'da İstanbul Barosu üyesi avukat gruplarından tepkiler gelmişti. Avukat Hakları Grubu, “47 Bin üyeli İstanbul Barosu ile 2 bin üyeli İstanbul 2 Nolu Baro, adli yardım bürosunda eşit! Temsil edilecek, başkanlık dönüşümlü yapılacak. Adli yardım görevi ise 2 baronun avukatlarına eşit dağıtılacak” açıklamasını yapmıştı.

YORUM EKLE

banner101

banner100