Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasıprotesto etti. Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen kurumlar, "Sorumlular yargı önünde hesap vermeli, tüm ÇED kararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalı" çağrısında bulundu.

Eylemde Sloganlar Yükseldi

Basın açıklamasında, "Erzincan İliç'te göz göre göre gelen felaketin sorumluları hesap verecek" pankartı açıldı. Katılımcılar sık sık "kader değil cinayet", "katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

Mersin'de iş cinayeti! Fevzi Yıldız kepçe altında yaşamını yitirdi... Mersin'de iş cinayeti! Fevzi Yıldız kepçe altında yaşamını yitirdi...

Geniş Katılım Gözlendi

Basın açıklamasına birçok kurum temsilcisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK üyesi Musa Piroğlu'nun yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Basın açıklamasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı okudu.

Şirketin Faaliyetleri Eleştirildi

Maden faciasından günler sonra yapılan açıklamalar eleştirildi. Seyfettin Avcı, "Yaşanan felaketin üzerinden geçen 5 günün ardından ancak şirket hakkında para cezası uygulanmış, "analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceği" beyan edilmiştir. Ve yine ancak kamuoyunda tepkilerin büyümesi ve sürmesi ile yaşanan felaketin üzerinden geçen 6 günün ardından şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Akabinde ise hiçbir şey olmamış gibi durdurma kararı kaldırılmış ve şirket faaliyetlerine devam etmiştir" dedi.

Siyasal İktidar Sorumlu Tutuldu

Seyfettin Avcı, yaşananların sorumlusunun siyasal iktidar olduğunu belirterek, "Tüm bilimsel gerçeklere ve uyarılara rağmen bu yaşananların sorumlusu, faaliyeti yürütenler kadar yürümesine olanak sağlayan, izin verenler, ülkemiz kaynaklarının, doğamızın bir grup yabancı sermayenin çıkarları uğruna yağmalanmasına göz yuman siyasal iktidardadır. İvedilikle sonuçlandırılması yasa ile zorunlu tutulan davaları sürüncemede bırakan, uzamasına neden olan, üzerinden yıllar geçmesine karşın halen yürütmenin durdurulması talebini dahi karara bağlayamayanlardır" şeklinde konuştu.

Talepler Tekrarlanıyor

Avcı, "Bir kez daha sesleniyoruz; madenlerimiz ulusal ve uluslararası sermaye gruplarının yağma alanı olmaktan çıkarılmalı, İliç’te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermeli, tüm ÇED kararları kararı iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır" diyerek taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ