Tenor Sedat Can Öztoprak İspanya'yı fethetti! Tenor Sedat Can Öztoprak İspanya'yı fethetti!

NATO, 1949’da kurulan ve bugün 31 ülkeyi kapsayan bir askeri ittifaktır. Türkiye, 1952’de NATO’ya katılmış ve ittifakın önemli bir ortağı olmuştur. NATO’nun kurucu üyeleri ve son katılan ülke Finlandiya kimlerdir?

NATO Nedir?

NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün kısaltmasıdır. NATO, 1949’da Soğuk Savaş döneminde, Batılı ülkelerin Sovyetler Birliği ve müttefiklerine karşı bir savunma paktı olarak kurulmuştur. NATO’nun temel amacı, üye ülkelerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini korumaktır. NATO, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği teşvik etmek, terörizmle mücadele etmek, silahsızlanma ve silah kontrolü sağlamak gibi diğer görevleri de üstlenmiştir.

NATO’ya Kimler Üye?

NATO, 1949’da 12 ülkenin kurucu üyeliğiyle başlamıştır. Bunlar, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Daha sonra, NATO’ya katılan ülkeler şunlardır:

  • Türkiye ve Yunanistan (1952)
  • Almanya (1955)
  • İspanya (1982)
  • Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya (1999)
  • Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya (2004)
  • Arnavutluk ve Hırvatistan (2009)
  • Karadağ (2017)
  • Kuzey Makedonya (2020)
  • Finlandiya (2023)

Türkiye’nin NATO Üyeliği

Türkiye, 1952’de NATO’ya katılmıştır. Türkiye, NATO’nun stratejik öneme sahip bir üyesidir. Türkiye, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahiptir ve coğrafi konumu nedeniyle, Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında bir köprü görevi görür. Türkiye, NATO’nun çeşitli operasyonlarına ve misyonlarına katılmıştır. Türkiye, aynı zamanda, NATO’nun ortak savunma planlaması, askeri tatbikatları, silah sistemleri ve eğitim programları gibi faaliyetlerine de aktif olarak katkıda bulunmuştur.

Kaynak: haber merkezi