Edremit Belediyesi işçileri eksik maaşlarını almak için eylem yapacak Edremit Belediyesi işçileri eksik maaşlarını almak için eylem yapacak

Utku ÇELİK-Haber-Sen, Ankara’nın Babaharman Dağıtım Toplama Merkezi’nde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Haber-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Polat, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin iktidar ve Memur Sen’in kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla tamamlandığını ifade etti. Polat, Memur Sen’in emekçilerin taleplerini değil, kendi koltuklarını büyüttüklerini belirterek, “Personel alımına ilişkin tek cümle yok. Cumartesi çalışmasına ilişkin tek cümle yok. Angarya çalışmaya ve sayı dayatmasına ilişkin tek cümle yok. PTT’de güvencesiz personel alımı ve İHS yönetmeliğine dair tek cümle yok. Liyakatsizlik ve görevde yükselme sınavı ile ilgili tek cümle yok. TRT’de kadrolu çalışanların atıl olmamasına dönük tek cümle yok. Parçalı personel rejimi ve eşit işe eşit ücret ile ilgili tek cümle yok. Peki bu kadar yok ise ne için masaya oturmuşlar” diye sordu.

Bir önceki TİS’te imzalanan maddeler kazanım diye sunuldu

Polat, bir önceki TİS’te imza altına alınan maddelerin yetkili sendika tarafından kazanım diye sunulduğunu söyleyerek, “2021 TİS kazanım diye duyurmuşlardı. 2023 TİS’te de aynısını yazmış hükümet güdümlü sarı sendika zaten vardı. Size ne gerek var? TRT’ye koruyucu gıda yardımı verilmesi sağlandı. TRT’de 06:00 nöbetine gelen personele kahvaltı verilmesi sağlandı. PTT’de görev yapan baş dağıtıcı ve dağıtıcılara ücretsiz toplu taşıma kartı verilmesi sağlandı. TRT personeline giyim yardımı yapılması sağlandı. TRT’de konut kira bedelinin indirimli ödenmesi sağlandı. TRT’de nöbet değişimlerinde servis hizmeti verilmesi sağlandı. PTT personeline tüm illerde işe gidiş, geliş ücreti verilmesi sağlandı. PTT’de gelirleri bakımından ilk 10’a giren illerde görev yapan 399 sayılı KHK’ya tabi personele temel ücretleri yüzde 5 ile yüzde 15’i arasında il bazlı başarı ilave ödemesi yapılması sağlandı. PTT’de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi sağlandı. PTT’de İHS’li personele çocuk yardımı verilmesi sağlandı. Haber-Sen olarak laf salatası ile 25 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul etmiyoruz” dedi.

Kaynak: Utku ÇELİK