banner109

Hekimler vaka sayılarının arttığını söyledi

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Aile Hekimleri ile yaptığı ankette, sahadaki veriler ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında farklılık olduğu kaydedildi.

Hekimler vaka sayılarının arttığını söyledi

TTB'nin 7-14 Eylül arasındaki "Aile Hekimliğinde Pandemi Süreci" anket sonuçları yayınlandı. Ankete katılan 913 hekimin verdiği yanıtlara göre aile hekimlerinin yüzde 50'si telefonla filyasyon çalışmasında izlemlerini takip etti.

Hekimlerin yüzde 52,57'si izlemlerini takip ettiğini bildirdi

TTB’nin yaptığı ankete yanıt veren hekimlerin izledikleri vaka ve temaslı sayılarının İstanbul dışında artmış olduğu, genel olarak salgının hız kazandığı ağırlıklı görüş olarak bildirildi. Aile hekimlerinin izlenen vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu kaydedildi.

Hekimlerin yüzde 65'i "İzlem listenizde hasta sayınız Nisan 2020’ye göre arttı mı?" sorusuna "Arttı" yanıtını verdi. Ankette, "Türkiye’de Aile Hekimlerinin Kaç PCR+ COVID-19 Hastası Var?" sorusu yöneltildi. 897 hekimin verdiği yanıta göre aile hekimlerinin izlem listelerinde toplam 7 bin 622 Covid hastası olduğu kaydedilirken bu sayının katılımcı başına ortalama 8,49 korona hastasına denk düştüğü görüldü.

Katılımcıların yüzde 41,2'si Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) Covid-19 geçiren sağlık çalışanı olduğunu kaydetti. Anket değerlendirmesinde bu sonuca ilişkin, "Aile sağlığı merkezlerinde enfeksiyon kontrol eğitimleri, koruyucu ekipman ve mesafe kurallarına uyumda önemli bir sorun olduğuna işaret etmektedir" notu düşüldü.

Anket sonuçlarına ilişkin TTB tarafından yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

* Aile hekimlerinin izlenen vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

* Aile hekimlerinin büyük bir çoğunluğunun izlemlerini yaptıkları anlaşılmaktadır.

* Sağlık Bakanlığı tarafından Ağustos ayı itibariyle Aile hekimlerine pandemi nedeniyle ek ödeme yapılmasının salgınla mücadeleye katkısı olmayacağını bildiren aile hekimi sayısının yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

* Aile Sağlığı Merkezlerinde en az bir sağlık çalışanının COVİD-19 olduğunu bildirenlerin oranının %40 olması sağlık çalışanlarının oldukça yüksek risk koşullarında çalıştıkları anlaşılmaktadır.

'Süreç TTB'nin görüş ve önerileri alınarak sürdürülmeli'

Anket sonuçlarına göre yapılan çözüm önerileri ve taleplerde ise şu maddeler sıralandı:

"* Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin, toplumun her kesimine yeterli düzeyde ulaştırılmasının ne kadar önemli olduğu salgın döneminde daha fazla anlaşılacağını umuyoruz.

* Salgına karşı mücadelenin toplumun her kesimini bu mücadeleye katarak Türk Tabipleri Birliği’nin ve diğer sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu dernek ve sendikaların katkılarını alarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

* Sağlık çalışanlarının salgına karşı yeterince korunması için gerekli önlemlerin alınması (kişisel koruyucu donanım sağlanması, yüksek hasta sayılarından kaçınılması, uzun saatler çalışma düzenine son verilmesi vs), COVİD-19 hastalığının meslek hastalığı olarak değerlendirilmesini istiyor, toplumun sağlık ve yaşam hakkı ile sağlık çalışanlarının temel hakları için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha bildiriyoruz."

YORUM EKLE

banner97

banner96