banner135

Ege Üniversitesi'nin kriter uygulaması mahkemelik oldu

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ege Üniversitesi'nde kadro değişikliği ile ilgili düzenlemeye yürütmeyi durdurma davası açtı.

Ege Üniversitesi'nin kriter uygulaması mahkemelik oldu

Ege Üniversitesi 19 Ağustos tarihinde, YÖK’ün atama-yükseltme kriterlerine ilişkin değişiklik yapıldığını duyurdu. 2019-2020; 2020-2021 ve 2023 yılları için ayrı ayrı düzenlenmiş olan atama-yükseltme kriterlerinde yer alan değişiklik her üç dönem için geçerli olacak şekilde 16'ncı maddede açıklandı.

Açıklanan maddede ,"Yeni kurulan fakültelerde eğitim – öğretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi sayısına ulaşmak için öğretim üyesi atamasında, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesi durumunda, adaylar, belirlenen bu kriterlerden birimin kuruluşunu takip eden ilk 3 (üç) yıl kısmen muaf tutulabilir" ifadeleri yer aldı.

Değişiklik kararının hemen ardından ise, Ege Üniversitesi bünyesinde olan ve iki yıl önce açılan, henüz kendi binası bile bulunmayan Birgivi İslami İlimler Fakültesi’nde yedi kişilik öğretim üyesi kadrosu ilanı yer aldı.

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu değişiklik kararının ve uygulamalarının eşitlik ve adalet ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyoruz. Ege Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler alanındaki fakülteleri için belirlenmiş olan ama bu alanın Türkiye şartlarındaki akademik yayın ve etkinlik olanaklarını göz önünde bulundurmayan, bu yüzden ulaşılması son derece zorlaştırılan atama-yükseltme kriterlerinde genel bir değişiklik yapmak yerine, İslami İlimler Fakültesi’ni ayrıcalıklı kılan bu değişiklik ve uygulamaları, başka fakültelerde atama yükseltme bekleyen akademisyenler açısından açıkça bir adaletsizlik oluşturmaktadır" denildi.

Yürütmeyi durdurma davası açıldı

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi tarafından açılan yürütmeyi durdurma davasında ise, "Dava konusu davalı üniversitenin düzenlemesinin objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellemesi nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657 sayılı Yasa'ya aykırı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Adaletsizlik yaratır

Atama ve yükseltme kriterlerinde yapılan ve açıkça eşitlik ilkesine aykırı olan değişiklik hakkında Meclis'e soru önergesi verip açıklama yapan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Aynı üniversite bünyesinde farklı fakültelerde uygulanacak atama-yükseltme kriterleri arasında farklılık oluşturan bu uygulama farklı fakültelerde atama/yükseltme bekleyen akademisyenler açısından açıkça bir adaletsizlik oluşturmaktadır. Öte yandan yönerge değişikliği ve ilanın ardarda yayınlanması birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu değişikliğin ilana konu kişilerin alımı için gerçekleştirildiğine dönük sorular doğurmaktadır” diye konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100