Ücretli izin istiyoruz

Ücretli izin istiyoruz

Yazan/ Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa GÜVEN

Bilindiği üzere ülkemizde de tespit edilen korona virüs vakası nedeniyle koruyucu önlemler kapsamında okulların tatiline kadar varan koruyucu önlemler alınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 13/03/2020 tarih ve E.12362 sayılı yazısında; Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları, hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması.” denilmektedir.

Söz konusu yazıda sonuçta korona virüs gerekçesiyle okulları tatil edilen çocuklarına bakmak için ve aynı zamanda yine korunma önlemleri kapsamında alınan zorunlu izinlerin öncelikle yıllık izinden düşürülmesi hem yanlış hem de virüs gerekçesiyle yıllık izinlerin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda tüm kamu idarelerini iş kolumuzun da dahil olduğu bir çok kamu hizmeti vatandaşla direk temas edilen büro, banko v.b. hizmetler verilmektedir. Bu hizmetlerin önemli kısmının zorunlu olmadığı düşünüldüğünde söz konusu salgının yayılmasını engellemek adına halk sağlığı ve işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun önlemleri almak önemlidir. Bu anlamda; öncelikle okulların tatil ilan edilmesi ile birlikte bakım problemi yaşayabilecek çocukların ihtiyaçları göz önüne alınarak 18 yaşına kadar çocuğu olan tüm ebeveynlerin rotasyonla ücretli ebeveyn izninin kullandırılmasının yasal düzenleme beklenmeden uygulanması, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği tarafından belirtilen, Koronavirüs risk grubunda olan başta; kalp solunum yetmezliği, alerji ve kronik hastalık tanısı bulunan büro emekçilerinin kriz süresince, yurt dışı ile bir şekilde teması olan çalışanların karantina süresince ücretli izinli sayılmaları, yurttaşların gerekirse kurum içerisine girmesine gerek kalmadan iş ve işlemlerinin yapılması için geçici teknik alt yapının oluşturulması, kamu kurumlarında acilen hijyenin sağlanmasına yönelik müdahalelerin yapılması ve kalıcı hale getirilmesi, hijyene yönelik malzemelerin kurum tarafından temin edilmesi, zorunlu hizmetler dışında vatandaşla temas halinde olan tüm hizmetlerin durdurulması ve buralarda çalışanların kriz atlatılana kadar ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Sendika olarak konuyla ilgili tüm kurumlar yazılı olarak uyarılmış olup, tüm ebeveynlerin ücretli izinli sayılması için de dilekçe örnekleri iş yerlerine gönderilmiştir.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner92