Peyzaj mimarlarının hakları gasp edilemez

Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları'na ilişkin yayımlanan genelgede sözleşmeli peyzaj mimarlarını ücretlerinin düşürülmesine TÜM BEL SEN’den tepki geldi. Yapılan açıklamada, “Peyzaj mimarlarının hakları gasp edilemez” denildi

Peyzaj mimarlarının hakları gasp edilemez

Haber/ Didar Demirci

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 09 Ocak 2021 tarihinde Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları'na ilişkin bir genelge yayımlandı. Söz konusu genelgenin eki, I ve II sayılı cetveller de ise peyzaj mimarlarının unvanının Mimar ve Mühendis kadrosu dışında ihtisas alanı farklı meslek disiplini olarak değerlendirilerek ücretleri düşürüldü. Genelgeye tepki gösteren Tüm Belediyeler ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) Merkez Yürütme Kurulu, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sözleşmeli statüde çalışan tüm kamu emekçilerinin sözleşmeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar ilgili genelge doğrultusunda yenilenmek zorunda olduğundan ülke genelinde tüm yerel yönetim kurumlarında çalışan binlerce peyzaj mimarı, bu zamana kadar aynı kategoride değerlendirildikleri mimar ve mühendislere göre aylık ücretlerinde bin 200 lira civarı; ek ödemeleri ise bin lira civarında kayıp yaşamak zorunda kalacaklardır. 4 yıllık lisans fakültesi mezunu peyzaj mimarlarının benzer eğitimi gördükleri mimar ve mühendislerden ayrılarak; 2 yıllık teknikerlik önlisans mezunları gibi değerlendirilmesi özlük haklarında yaşanılan ciddi kaybın yanında peyzaj mimarlarının gördükleri eğitim ve yaptıkları işin getirdiği statülerinde de haksız bir kayba neden olacaktır” denildi.

Mücadeleye devam

Peyzaj Mimarlığı mesleğinin, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun`a tabi, mimarlık ve mühendislik ihtisasına sahip bir meslek disiplini olduğu hatırlatılan açıklama şöyle devam etti: “Öğrenimlerini 4 yıllık mimarlık ve mühendislik fakülteleri içinde mimarlar ve mühendisler benzer eğitim alarak çerçevesindekinin tamamlayıp, kamuda ve özel sektörde mimarlarla aynı koşullarda istihdam edilmektedir. Ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj sözleşmesinde de belirtildiği üzere, tarihsel ve kültürel kimliğin korunup geliştirildiği çağdaşlar kentler için oldukça önemi olan kent peyzajında birinci düzeyde sorumlu olan yerel yönetimlerde çalışan peyzaj mimarlarının özel sektör ve kamunun diğer kurumlarında olduğu gibi belediyelerde de gördükleri eğitim ve yapıkları işe uygun statü ve özlük haklarının korunması onların en temel hakkıdır. Kentlerimizin tarihi ve kültürel dokusunun korunup geliştirilmesi ile sağlıklı ve güvenilir kent mimarisi için görev yapan peyzaj mimarlarının benzer eğitimi görüp benzer işleri yaptıkları mimar ve mühendislerle aynı statü ve özlük haklara sahip olmaya devam etmesi için yukarda belirtiğimiz temel talebimiz gerçekleşinceye kadar hem hukuki ve idari alanda hem de fiili ve meşru alanda mücadeleye devam edeceğiz.”

YORUM EKLE