Dr. Demir: Ek ödenekler şehir hastanelerine harcandı

Sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerine yeni bir ortak çıktı diyen İzmir Tabip Odası Üyesi Dr. Ergün Demir, şehir hastanelerinde şirketlerin yapması gereken elektrik su ve doğalgaz ödemelerinin sözleşmeye aykırı olarak döner sermaye havuzundan karşılandığını iddia etti.

Dr. Demir: Ek ödenekler şehir hastanelerine harcandı

Haber/ Didar Demirci

Sağlık Bakanlığı'na bağlı yataklı tedavi kurumlarında uygulanan sağlık çalışanlarına döner sermaye gelirlerinden dağıtılan ek ödemeleri düzenleyen yönetmeliğe değinen Dr. Ergün Demir, İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere birçok sağlık kurumunda Haziran ve Temmuz dönemi yatırılması gereken ek ödemelerin yatmadığını hatırlattı. Demir, “Şimdi de kamuoyuna yansıyan Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'ndan anlaşıldığı üzere; Şirket/Şehir (Kamu-Özel Ortaklığı) hastanelerinde genel bütçeden karşılanması gereken elektrik, doğalgaz ve su harcamalarının hastane döner sermaye bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir. Bu durum personele yapılması gereken ek ödemelerin karşılandığı döner sermaye bütçesinde çalışanların alacakları ödemeler aleyhine bir durum ortaya çıkarmıştır” şeklinde konuştu.

Sözleşmede var

Şehir hastanesi sözleşmelerinde yer alan EK 18’in 4.7’nci maddesinde, şirketin çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerini verebilmesi için kullandığı doğalgaz, elektrik ve su tüketiminin idare tarafından şirkete yapılan hizmet ödemelerinden mahsup edileceği hükmünün yer aldığını belirten Demir, “Uygulamada ise hastaneye ait tüm elektrik, doğalgaz ve su giderleri döner sermaye bütçesinden, hizmet giderleri ise genel bütçeden ödenmektedir. Ancak, döner sermayeden ödenen bu hizmetler için yapılan elektrik, doğalgaz ve su harcamalarına ilişkin mahsup işleminin genel bütçeden ödenecek hizmet ödemelerinden karşılanması ve bu miktarın ilgili hastane döner sermaye bütçesine aktarılması sözleşmelerde belirtilmiştir. Ancak Sayıştay raporundan anlaşıldığı üzere genel bütçeden ödenen hizmet bedelinden düşülen bu tutar, gider olarak ödeyen döner sermaye bütçesine aktarılmamış ve genel bütçede kalmıştır. Bu durumda, döner sermaye bütçesine aktarılması gereken tutarlar genel bütçede kalmakta ve döner sermaye bütçesi aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Şefkat ve güven ‘şirketlere’

Şehir hastaneleri için yapılan kamu spotu reklamında belirtilen sevgi, şefkat, güven ve umudun vatandaşlara, hekimlere ve sağlık çalışanlarına değil şirketlere verildiğini dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır. Kovid-19 ile mücadelede çalışanların ücretleri ve geçmişe yönelik yapılmış olan haksızlıkların telafisi için planlama yapılarak ek bütçe oluşturulması, ortaya çıkan ve sonrasında oluşabilecek adaletsizlikleri kısmen giderilmesine katkı verecektir. Esas olan da hekim ve sağlık çalışanlarının emeği ve alın terinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak yeni bir maaş ve ödeme sistemine geçilmesidir.”

YORUM EKLE

banner101

banner100